Kaksi investointihanketta valittiin

Submitted by Henna on 19.03.2020 - 16.09

Seurantakomitea kokousti tänään poikkeuksellisissa olosuhteissa: alkuperäinen suunnitelma tapaamisesta Helsingissä jouduttiin hylkäämään, ja kokous järjestettiin etäyhteydellä. Onneksi yhteydet toimivat hyvin ja päätösten tekeminen oli mahdollista.

Tärkeimpänä asiana esityslistalla oli viimeisimmän hakukierroksen hankevalinta. Komitea keskusteli hankehakemuksista, joiden tuli keskittyä erityisesti jätehuoltoon tai luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ohjelma-alueella. Viisi määräajassa toimitettua hakemusta kilpaili käytettävissä olevista noin viidestä miljoonasta eurosta. Kaikkiin hakemuksiin sisältyi vaadittu, vähintään miljoonan euron investointiosio.

Komitea hyväksyi ehdollisesti kaksi hakemusta:

  • Renewal of sludge management concepts in regional towns (ReMaC)

Pääpartnerina Kajaanin ammattikorkeakoulu

  • Improvement of water resource management in the Northern Ladoga border region (WaterForLife) Pääpartnerina LLC Karelvodokanal

Hankkeiden tulee toimittaa investoinnin toteutuskelpoisuuden todentava dokumentaatio hallintoviranomaiselle ennen tukisopimuksen solmimista. Seurantakomitea varasi lisäksi oikeuden leikata myönnettävän tuen maksimimäärää tehtävien budjettitarkastuksen perusteella.

Seurantakomitea keskusteli myös COVID-19-pandemian vaikutuksista ohjelman toteutukseen. Hallintoviranomainen tekee tilanteesta riskianalyysin mahdollisten vaikutusten tunnistamiseksi ja negatiivisten seurausten lieventämiseksi. Itsestäänselvänä kuitenkin pidettiin sitä, ettei rajanylittävää yhteistyötä ole syytä keskeyttää tässä tilanteessa: kuten seurantakomitean kokous osoitti, rajanylittävä yhteistyö on mahdollista myös etäältä.  

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Marko Ruokangas (marko.ruokangas[at]kareliacbc.info)