Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts

Northern Crafts ID -hankkeen tavoitteena on lisätä käsityöyrittäjien roolia rajanylittävässä talouskehityksessä Karelia CBC –ohjelman alueella. 
 

Hankeuutiset

Karelia CBC -ohjelman Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö -toimintalinjasta rahoitettava Northern Crafts ID: Identity development of Northern Crafts -hanke toteutetaan 1.1.2020 - 30.6.2022. Hankkeen tavoitteena on kehittää käsityöyrittäjyyttä Suomessa Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa sekä Venäjällä Karjalan Tasavallassa. Hankkeessa toteutetaan kysely, jonka vastausten pohjalta laaditaan liiketoimintataitoja lisäävä koulutus. Koulutusta tarjotaan ilmaiseksi käsityöyrittäjille sekä käsityöyrittäjiksi aikoville. 

Projektia johtaa Etnokulttuurikeskusten ja kulttuuriperintöjärjestöjen yhdistys ECHO Petroskoissa. Koulutuksen sisällöstä vastaa Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Muut hankkeen partnerit ovat Suomi–Venäjä-seura sekä  Alkuperäiskansojen ja julkisen diplomatian tukikeskus Nuori Karjala ja Karelika-matkatoimisto.

Etnokulttuurikeskusten ja kulttuuriperintöjärjestöjen yhdistys ECHO (pääpartneri) 
Alkuperäiskansojen ja julkisen diplomatian tukikeskus Nuori Karjala 

Svetlana Kolchurina, projektipäällikkö, etnoecho@gmail.com, +7 921 453 03 14  
Aleksei Tsykarev, projektikoordinaattori, alexey.tsykarev@gmail.com, +7 921 220 00 58 
Alina Chuburova, projektisihteeri, alina.4uburova@gmail.com, +7 921 013 82 13 
Elena Bagaeva, toimitusjohtaja, Karelika Ltd, info@karelika.ru, +7 8142 57 10 89 

Itä-Suomen Yliopisto, Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate 

Sanna Iskanius, projektipäällikkö, sanna.iskanius@uef.fi, +358 50 382 3801  
Kirsti Malkamäki, projektiasiantuntija kirsti.malkamaki@uef.fi, + 358 50 436 1227  
Senni Pykäläinen, projektisihteeri, senni.pykalainen@uef.fi, +358 50 597 3936  

Suomi–Venäjä-seura 

Mervi Väisänen, projektikoordinaattori, mervi.vaisanen@venajaseura.com, +358 40 192 2447 

Hanketta voi seurata sosiaalisessa mediassa: 

https://www.facebook.com/northerncraftsid
https://www.instagram.com/northern_crafts_id
https://vk.com/craftid