Kantele-GO!

Yleistavoite (Karelia CBC): Ohjelma-alueen kulttuuripalvelut ovat helposti saatavissa ja niiden laatu on hyvä.

Hankkeen omat tavoitteet: Kantelemusiikin moninaisuus ja kantelemusiikin näkyvyys lisääntyvät uusien ylirajaisten toimintojen myötä. Nämä sisältävät viisi osa-aluetta:

  1. Kanteleohjelmistot moninaistuvat ja modernisoituvat.
  2. Uusia markkinarakoja kanteleelle tunnistetaan ja testataan.
  3. Kanteleen näkyvyys sosiaalisissa verkostoissa lisääntyy.
  4. Kanteleensoittajien konserttitoimintaa tuotetaan.
  5. Kanteleensoittajat omaksuvat uusia soittotekniikoita.

Kesto: 1.1.2019–31.8.2021. 

Hankeuutiset

Projekti  «Kantele Goes Global! Ground Zero» (Kantele-GO! КА3100) 

Hankkeen tavoite: Kantelemusiikin moninaisuus ja kantelemusiikin näkyvyys lisääntyvät uusien ylirajaisten toimintojen myötä. 

Kohderyhmät:

  • Ammattimaiset kanteleensoittajat sekä muut kansanmusiikkia esittävät ammattimuusikot Suomessa ja Karjalan tasavallassa 
  • kanteleensoiton opettajat Suomessa ja Karjalan tasavallassa
  • Suomen ja Karjalan nuoret, jotka haluavat opiskella soittamaan kanteletta
  • Karelia CBC -ohjelma-alueen asukkaat


Hankkeen tarkoituksena on aikaansaada muutoksia:

  • Kantelemusiikista tulee aiempaa monipuolisempaa kuulijoille (niin paikallisille asukkaille kuin turisteillekin) molemmin puolin rajaa.
  • Uusia markkinarakoja kantelemusiikille tunnistetaan ja testataan, mikä johtaa kanteleen yhä näkyvämpään rooliin kulttuurielämässä.
  • Kantele saa yhä enemmän näkyvyyttä sosiaalimediassa ja erityisesti videostriimausalustoilla.
  • Kanteleensoittajien konserttitoimintaa tuetaan, ja heille tarjotaan koulutusta uusien soittotekniikoiden omaksumiseksi.
  • Luodaan strategia kanteleen kansainvälisen promootion tueksi ensi vuosikymmenelle.
  • Hanke mahdollistaa kipeästi kaivattujen uusien kanteleiden hankinnan Venäjän Karjalassa.
     

Hankkeen tulevia keskeisimpiä saavutuksia:

  • Luodaan uutta suomalais-venäläistä kantelemusiikin ohjelmistoa.
  • Tuotetaan kolme konserttikiertuetta rajan molemmin puolin.
  • Tuotetaan tärkeimmille some-alustoille 40–50 videoklippiä, jotka sisältävät kantelemusiikkia.
  • Järjestetään neljä mestarikurssia, joilla välitetään tietoa uusista soittotekniikoista.
  • Järjestään kaksi Nuorten kantele-forumia, joilla opetetaan lapsille kanteleen soittoa.
  • Tuotetaan kanteleen roolia ja vaikutusta valaiseva tutkimus etnisen musiikin merkityksestä kansainvälisessä kontekstissa.
  • Tuotetaan raportti kantelemusiikin uusista markkinaraoista.
  • Tuotetaan strategia kantelemusiikin edistämiseksi: Kantele Promotion Action Plan for 2021–2030.


Partnerit:

Karjalan tasavallan kansallinen laulu- ja tanssiyhtye Kantele (pääpartneri, Petroskoi, Venäjä)  www.kantele.ru
Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos (Joensuu, Suomi)   www.uef.fi/ktl
Prääsän piirin kansallinen taidekoulu (Prääsä, Venäjä)  http://национальная-школа.рф
Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry (Kuhmo, Suomi)   www.runolaulu.fi

Projekti «Kantele Goes Global! Ground Zero» (Kantele-GO! КА3100) 

Hankkeen toimisto: Kantele-yhtye; Ul. Karla Marksa 6; 185035, Petrozavodsk; Karelia, Russia. Puhelin: +7 8142 760 211

Hankkeen johtaja: Olga Vlasova  vlasova1972olga@mail.ru

Hankekoordinaattori Itä-Suomen yliopistossa: professori Pekka Suutari pekka.suutari@uef.fi

Hankekoordinaattori Prääsän piirin kansallisessa taidekoulussa: Larisa Prokopenkova larisa_prokopenkova@mail.ru

Hankekoordinaattori Runolaulu-Akatemiassa: MuT Pekka Huttu-Hiltunen  pekka.huttu-hiltunen@runolaulu.fi