Neuvot ja vinkit

Mikrot pähkinänkuoressa

Mikrohankkeiden tavoitteena on joko valmistella kehittämis- tai investointihankkeita tai laatia esiselvityksiä, jotka tähtäävät laajempien hankkeiden toteuttamiseen. Mikrohankkeen tavoitteena oleva laajempi hanke voi kohdistua Karelia CBC -ohjelmaan tai johonkin muuhun rahoitusinstrumenttiin.

Mikrohankkeen kustannukset voivat olla enintään 50 000 euroa, mistä enintään 45 000 euroa on ohjelmarahoitusta. Hankkeessa tulee olla vähintään 10 prosenttia omarahoitusta.

Mikrohankkeen toteutusaika voi olla enintään 12 kuukautta.

Myös mikrohankkeet ovat yhteistyöhankkeita ja niihin pätevät yhteistyökumppaneiden osalta samat säännöt kuin muihinkin hankkeisiin: hankkeeseen tulee osallistua vähintään yksi organisaatio rajan molemmilta puolilta.

Mikrohankkeita rahoitetaan toimintalinjoilta 1 (Kasvava rajanylittävä yhteistyö) ja 3 (Puhdas ja miellyttävä elinympäristö). Hankkeiden tulee olla valitun toimintalinjan tavoitteiden mukaisia.

Uusia mikrohankehakukierroksia ei ole tällä hetkellä suunnitteilla.