Metal Boost

Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti konepajateollisuuden osaamisvajeeseen, joka on yksi kasvun suurimmista esteistä. Metalliteollisuuden ammattitaitoisista työntekijöistä, erityisesti hitsaajista, koneistajista, huoltomekaniikoista, varustelijoista ja tuotannonvalvojista, on tällä hetkellä krooninen pula. Ongelma on tunnistettu työvoimahallinnossa ja teollisuudessa. Ongelma on samanlainen sekä Kainuussa, että Karjalan tasavallassa.

Hankeuutiset

Projektin tärkeimmät tavoitteet:
1. Konepajateollisuuden imago ja työympäristö paranevat.  Tähän päästään alan ammattien arvostuksen ja imagon nostamisella.
2. Metallialan koulutusta parannetaan teollisuuden tarpeiden mukaisesti. Yritysten tarpeiden täyttämiseksi ammatillinen koulutus tarvitsee parempaa opetusta sekä parempia opetusvälineitä, etenkin Karjalan tasavallassa. Tämän saavuttamiseksi on välttämätöntä tehdä tiiviistä yhteistyötä oppilaitosten ja konepajateollisuuden yritysten välillä.
3. Yritysten rajat ylittävät yhteistyöprosessit on kehitetty ja otettu käyttöön. Jatkuva vuoropuhelu molemmin puolin sijaitsevien yritysten välillä kehittää edelleen yhteistyöverkostoja, mahdollistaa tiedon jakamisen yritysten tarpeiden mukaisesti. Yritykset kehittävät prosesseja, joiden avulla ne voivat toimia yhdessä molemminpuolisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankekumppanit

Kajaanin Ammattikorkeakoulu,  www.kamk.fi

Kainuu: Kainuun ammattiopisto, www.kao.fi

Transtech, https://www.transtech.fi/etusivu

Karelia: Tekom Prof Ltd, Gapou RK Petrozavodskij avtotransportnyj Tekhnikum, Administration of urban town Kostomuksha, Polytechnic College Kostomuksha, AEM-technologies JSC Branch Petrozavordskmash

 

Gennady Rykhov

Projektipäällikkö

Puh. +358 44 710 1122 

e-mail: gennady.rykhov@kamk.fi

http://kareliacbc.fi/en/projects/metal-boost-strengthening-cross-border-co-operation-among-metal-industry-players

http://www.kareliacbc.fi

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy / Kajaani University of Applied Sciences

PO Box 52 (Kuntokatu 5, Taito1-building) 

FI-87101 Kajaani, Finland

www.kamk.fi