Karelia CBC 2021-2027 -ohjelman valmistelu käynnistyi

Submitted by Henna on 22.04.2020 - 11.11

Seuraavaa Karelia-alueen rajanylittävää yhteistyöohjelmaa valmisteleva ohjelmointikomitea kokoontui ensimmäisen kerran, luonnollisesti etäyhteyksin, tiistaina 21.4.2020. Kokoontuminen oli lähtölaukaus vuosien 2021-2027 ohjelmalle. 

Lähikuukausien aikana ohjelmointikomitea päättää tulevan ohjelman strategiasta. Strategian valmistelutyössä ohjelmakaudelle 2021-2027 esitettyjä politiikkatavoitteita verrataan alueellisiin tarpeisiin, ja valitaan alueellisesta näkökulmasta tärkeimmät ja tarkoituksenmukaisimmat tavoitteet. Sidosryhmien toivotaan osallistuvan tavoitteiden valintaan heille järjestettävissä tilaisuuksissa ja kuulemisissa.

Tavoitteena on, että Suomi ja Venäjä sopivat ohjelman sisällöstä maaliskuuhun 2021 mennessä, minkä jälkeen ohjelma-asiakirja toimitetaan Euroopan komissioon. Valitettavasti COVID-19-epidemia voi viivästyttää aikataulua.

Käynnissä olevan Karelia CBC -ohjelman hallintoviranomaiselle, Pohjois-Pohjanmaan liitolle, annettiin kokouksessa mandaatti käynnistää ohjelmointiprosessi ja koordinoida sitä.

Lisätietoa:

Ohjelmajohtaja Marko Ruokangas, marko.ruokangas[at]kareliacbc.info