Advances in pilot solutions in the Finnish side

Submitted by KA5041 on
People from project partners standing in front of Erä-Eero main building

Pilots developments are advancing on the Finnish side. We’ve been waiting for snow to melt to commence activities of NatureBeST pilot sites at Erä-Eero in Lieksa and Kolin Keidas in Koli. The project partners on the Finnish side met with an energy expert from Karelia University of Applied Sciences at the beginning of April and together got acquainted with SYKE's protolaboratory. The mobile research station, called Envistation, has installed solar panel solutions that mainly runs the station, offering data on the optimal use of solar panels. The data will be useful for realizing solar panel work planned to be installed at the Erä-Eeron pilot site. 

In April, a stream flow measurement was carried out at Erä-Eero. The stream run across the site’s yard. Measurements of the site’s potential for electricity generation has been carried out since last year. However, in April this year, once the channel was more open, we visited the site. The flow was already significantly higher than in winter when the flow was last measured. A water level meter was installed. This offers long-term information about water level as the ultrasonic measuring device provides constant data about water level which can be followed remotely. During the visit, project partners from the North Karelia Ely Center and SYKE, as well as partners from the Karelia University of Applied Sciences' UusiutuWat project were present.

COVID-19 impacts have delayed many actions and one of these is the arrival of the Waterlily turbine planned for installation at the stream. The installation of the water turbine will be made after receiving of turbines. As that wait continues, work has started on the solar panels’ installations. This should be, if all goes by the plan, finalized within this month.

The state with Kolin Keidas is also taking shape. In SYKE's protolaboratory, a flipper has been built and awaiting transportation to the site. This solution is ought to ease emptying of Biolan populett Dry toilet containers at the site. Larger wheels have also been custom-made for the containers to make it easier to move them around. This choosing of suitable solution was made at the beginning of the year, and in cooperation with Metsähallitus, additional post-composting containers were secured. In April, the functionality of system was tested at the site. Exact measurement of the work area was also done. The remaining works are now becoming more and more clearer; ordered materials are slowly arriving while we wait the ground to thaw. 


Pilotoinnit etenevät Suomen puolella

NatureBeST-hankkeen pilotointikohteissa Erä-Eeron luona Lieksassa ja Kolin Keitaalla on odotettu lumien sulamista, jotta NatureBeST-hankkeen myötä päästäisiin toteuttamaan parannuksia näihin matkailuyrityksiin. Hankepartnerit Suomen puolella tapasivat huhtikuun alussa ja tutustuivat yhdessä Kim Blomqvistin (Karelia AMK) kanssa SYKEn Mekatroniikkalaboratorion Envistation jatkuvatoimintaiseen kenttämittausasemaan. Liikkuvassa tutkimusasemassa käytettyjä aurinkopaneeliratkaisuja voidaan hyödyntää myös Erä-Eeron pilotointikohteessa.

Huhtikuussa Erä-Eeron luona käytiin tekemässä virtausmittaus pihan poikki kulkevassa purossa, sekä asentamassa vedenkorkeusmittari. Virtaama oli huomattavasti suurempi talviaikaiseen virtaamaan. Vedenkorkeudesta saadaan nyt pitkäaikaisempaa tietoa, sillä ultraäänimittalaite lähettää tietoa vedenpinnan korkeudesta etänä. Mukana oli hankepartnerit Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta sekä SYKE:lta sekä yhteistyökumppanit Karelia ammattikorkeakoulun UusiutuWat -hankeesta. 

Korona on viivästyttänyt monia asioita ja yksi on myös puroon suunnitellun Waterlily-turbiinin saapuminen. Vesiturbiinin asentamista joudutaan siis vielä hetki odottelemaan, mutta aurinkopaneelien päivitys saataneen tehtyä jo toukokuun aikana. 

SYKEn mekatroniikkalaboratoriossa on rakennettu Kolin Keitaalle kippikärryä Biolan Populett-säiliöiden helpompaa tyhjentämistä varten. Säiliöihin on myös tehty isommat renkaat, jotta säiliöiden siirtely olisi kevyempää. Alkuvuodesta on tehty suunnitelmaa parhaasta kokonaisuudesta kuivakäymälän huollon helpottamiseksi. Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa kohteeseen on löytynyt ylimääräisiä jälkikompostointiastioita. Huhtikuun lopussa Kolin keitaalla käytiin testaamassa uusien isompien renkaiden toimivuutta ja ottamassa tarkat mitat mm. vesiräystään tilaamista varten.