Environmentally conscious wood crafts and a future visitor centre

Submitted by KA5041 on
Foto: Joona Kotilainen, Source: Puuartisti.fi

Photograph: Joona Kotilainen, source: Puuartisti.fi

 

NatureBeST-hanke vieraili Puuartistin luona arviomassa puisen pöydän tuotannon ilmastovaikutuksia kevennetyn elinkaariarvioinnin avulla (lue lisää tästä artikkelista (englanniksi)). Puuartisti on kontiolahtelainen puukäsityöyritys, joka valmistaa uniikkeja puuesineitä ja -huonekaluja. Jokaisessa tuotteessa on jotain uniikkia, kuten puun kuivio, väri tai puuhun liittyvä tarina. Esimerkiksi Ähtärin pandoille tehdyt mainetta saaneet puiset leikkipallot – Kyllä, ne ovat Puuartistin valmistamia.

Yritys panostaa ympäristövastuuseen. Toiminnassa käytetty energia on uusiutuvaa ja jatkossa puun kuivatus tulee tapahtumaan aurinkovoimalla. Pääosa tuotteisiin käytetystä puusta menisi polttoon, jollei yritys tekisi niistä puuesineitä. Näin puuhun sitoutunut hiili säilyy esineissä jopa satoja vuosia välittömän vapautumisen sijaan. Esimerkiksi ruokapöydän elinkaarta voidaan jatkaa pelkin pintakäsittelyin useita kertoja ja siihen varastoituu yli kymmenkertainen määrä hiilidioksidia kuin mitä sen valmistaminen aiheuttaa.

Puuartisti laajentaa tuotantotilojaan paraikaa ja yrityksellä on haaveissa rakentaa tiloihinsa vierailu- ja näyttelytilat, ja tulee olemaan kiinnostava esittely- ja matkailukohde, joka samalla toimii ympäristön kannalta vastuullisen tuotannon esimerkkikohteena.

 

NatureBest -project researchers visited Puuartisti, a wood crafting company in Kontiolahti, Finland, to assess climate impacts involved in kitchen table production through streamlined LCA (read more from this article). They create unique hand-crafted furniture and pieces of decoration from wood. Each piece produced has something unique in terms of its pattern, color or the story behind the wood material used, for example. One example is the famous wooden balls made for the pandas’ play toys in Ähtäri – Yes, those are artwork made by Puuartisti.

The company is pushing for environmental responsibility. They use certified green electricity and in the future the wood will be dried with solar energy produced by company’s own solar panels. Most of the wood used would have burned for heat, had it not been for Puuartisti giving the wood a life-prolonging purpose. This way the carbon stored in the wood may be preserved for centuries. For example, a kitchen table’s life span may be expanded many times with mere surface treatments. The carbon sored is over ten times of that what is released during its production.

Puuartisti is currently expanding its facilities and in the future the company plans on having space for exhibition and visitor centre, too. When the latter is realized the company will be an interesting tourist spot which is not just a hand craft company but an exemplarily environmentally responsible one.