Liiketoimintaa ja tieteellistä lähestymistapaa

Submitted by KA4002 on

Bofori-projektin toimijat tapasivat viime viikolla Suojärven alueella ja vaihtoivat kokemuksia. Petroskoin yliopiston, Karjalan metsäntutkimuslaitoksen ja Zapkarelles -yrityksen edustajat vierailivat yhdessä suomalaisten asiantuntijoiden kanssa hankkeen metsäkoealoilla.

Zapkarellesin vuokrametsäalueilla tarkasteltiin perusteellisesti eri puulajien, kuten koivun, männyn, kuusen ja haavan, kasvuolosuhteita ja hoitoa. Lisäksi tarkasteltiin ja pohdittiin metsänkasvatuksen erikoispiirteitä sekä keskusteltiin metsänuudistamiseen liittyvistä vaikeuksista.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Pasi Poikonen kertoi suomalaisesta lähestymistavasta aktiiviseen ja oikea-aikaiseen metsätalouteen. Lisäksi hän vastasi tapahtuman osallistujia kiinnostaviin kysymyksiin, antoi täsmentäviä kommentteja ja havainnollisti maastossa taimikon perkaamista raivaussahan kanssa.

Petroskoin yliopiston professori Sokolovin mukaan yhteistyön tuloksena saadaan metsätalouteen uutta metsänhoidon tietoa ja taitoa. Hankkeen myötä uutta koulutusohjelmaa kehitetään suomalaisten kollegoiden pitkän kokemuksen avulla Karjalan ja Suojärven metsätyöntekijöiden ammattitaidon parantamiseksi.

Zapkalleres –yrityksen asiantuntijat kiittivät retken osallistujia hyödyllisestä tapaamisesta ja mahdollisuudesta vilkkaaseen mielipiteiden ja kokemusten vaihtoon.

Tämä hanke edistää metsäsektorin pientä ja keskisuurta liiketoimintaa ja laajentaa yritysten välistä yhteistyötä Karjalan raja-alueohjelman alueella.

Jekaterina Lipatova, Suojärvi Vestnik 26.9.2019

 

Kuva: Kymmenen vuotta metsäpalon jälkeen uudistuneen mäntytaimikon tilan tarkastelua Veskelyksen metsänhoitoalueella 18.9.2019 (Jekaterina Lipatova).