Kajaanilaisilta kysytään näkemyksiä ja kokemuksia kaupungin omista lähiluontokohteista

Submitted by KA5000 on 17.06.2019 - 09.54
Ihmisiä kesäillassa Kajaanin Linnan raunioilla

Kerro, mitä toivot Kajaanin lähiluontokohteilta! Kajaanilaisilta ja kaupungissa matkailevilta kysytään mielipiteitä, näkemyksiä ja kokemuksia kaupungin luontokohteista. Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa kohteiden käyttäjistä, harrastuksista eri kohteilla ja asiakastyytyväisyydestä. Tulosten pohjalta luodaan kehitys- ja investointisuunnitelmat tärkeimmiksi nousseille kohteille.

Kyselyn tekee Metsähallituksen Luontopalvelut yhdessä Kajaanin kaupungin kanssa. Kyselyyn vastanneilla on mahdollisuus kertoa, mitä asuinympäristönsä lähellä sijaitsevia luontokohteita he pitävät tärkeinä, mitä hyvää niissä on, sekä millä tavalla kohteita kannattaa kehittää. 

Kysely käsittää 14 lähiluontokohdetta, jotka sijaitsevat noin 15 kilometrin säteellä kaupungin keskustasta. Kohteiden joukosta löytyvät muun muassa Kaupunginlampi ja Ämmänpuronpuisto, Kesäniemen ja Paltaniemen uimarannat, Pöllyvaara, Rantapuisto ja Kyynäspuisto, mukaan lukien Rauniolinna, Rehjansaari ja Ärjänsaari.

Asiakaspalaute luontokohteista on tärkeä osa Kajaanin lähiluontokohteiden kehittämistä ja suunnittelua, johon kohdistetaan EU:lta, valtiolta ja Kajaanin kaupungilta saatavaa rahoitusta Urban Parks and Benefits -hankkeessa.

Kyselyn tulokset analysoidaan syksyllä 2019. Kyselyn tuloksia käydään syksyllä läpi työpajoissa, joihin kutsutaan luontokohteiden käyttäjiä, kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten edustajia sekä paikallisia yrittäjiä.

Tulosten pohjalta luodaan kehitys- ja investointisuunnitelmat tärkeimmiksi nousseille kohteille. Rantapuistoon ja Rauniolinnaan liittyvä palaute on mahdollista ottaa huomioon jo vuosina 2019-2020 Urban Parks & Benefits -hankkeen toiminnassa.   

Kysely aukeaa 15.6.2019 tässä linkissä: https://urly.fi/1fjd

Kyselyyn on mahdollista vastata myös opastetusti sekä paperisena versiona Kajaani-infossa Raatihuoneella seuraavina aikoina:

ti 18.6.19 klo 12:00 - 14:00

ti 2.7.19 klo 12:00 - 14:00

ti 9.7.19 klo 12:00 - 14:00

Kysely sulkeutuu 14.7.2019. Kyselyn tuloksista tiedotetaan hankkeen internetsivuilla sekä mediassa. 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Ekaterina Piirainen, Metsähallituksen Luontopalvelut, ekaterina.piirainen@metsa.fi, p. +358 040 144 7567

Metsähallituksen Luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä monet merkittävät historiakohteet.