Seminaariaineistot: Metsäsektorin pk-yritysten liiketoimintamahdollisuudet Suomen ja Venäjän rajan yli