Suomen puolella toteutetaan ekotehokkuuteen tähtääviä pilotointeja Pohjois-Karjalan biosfäärialueen matkailuyrityksissä

Submitted by KA5041 on
Picture of the three sites where the pilot solutions will be implemented

 

NatureBeST-hankkeessa toteutetaan ekotehokkuuteen tähtääviä pilotointeja biosfäärialueen matkailuyrityksissä

NatureBeST -hankkeessa toteutetaan myös Suomen puolella pilotointeja eli ekotehokkuutta parantavia ratkaisuja muutamiin Pohjois-Karjalan biosfäärialueella toimiviin matkailuyrityksiin. Toteutukset tehdään näkyviksi myös asiakkaille ja näin kohteissa viihtyvät matkailijat saavat tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja ympäristöystävällisemmistä ratkaisuista. Pilottikohteet ovat siis konkreettisia esimerkkikohteita, joiden avulla pystytään levittämään tietoa ja projektin tuloksia. Pilotoinnit on suunniteltu tehtäväksi kolmessa eri kohteessa.

 

Energian omavaraisuuden parantaminen - Erä-Eero Wildlife lodge

Sähkö itsessään ei ole kovin kallista, mutta sähkönsiirron kalleus on monen matkailuyrittäjän harmi. Omavaraisuus energian suhteen voi olla ratkaisu tähän, mutta ratkaisu myös alueille, jotka ovat kaukana sähköverkosta. 

Erä-Eero on Lieksassa sijaitseva kansainvälisestikin ahmoistaan tunnettu suurpetojen katselu- ja kuvaskohde, joka tarjoaa mahdollisuuden luonnon ympärivuotiseen tarkkailuun ja kuvaamiseen. Yritys kuuluu biosfäärialueen kestävän kehityksen kumppanuusverkostoon. Kohteessa ei ole ollenkaan sähköjä vaan käytössä on muutamia pieniä aurinkopaneeleja, sekä aggregaatti. Kohteeseen ollaan asentamassa yhteistyössä Karelia ammattikorkeakoulun kanssa pieni, äänetön vesikäyttöinen turbiini, joka mahdollistaa sähkön saannin kohteeseen ympärivuotisesti häiritsemättä ympäröivää luontoa. Saadun sähkön avulla voidaan korvata aggregaattien käyttöä muun muassa kuvaajien kameroiden lataukseen.

Vedenkulutuksen vähentäminen - Laitalan lomat

Laitalan lomat on majoitus -, ruoka- ja ohjelmapalveluja tarjoava yritys Valtimolla. Yritys on sitoutunut vahvasti kestävän matkailun edistämiseen ja siitä viestimiseen. Laitalan lomat kuuluu myös biosfäärialueen kumppanuusverkostoon. Majoitusyritykseen on suunnitteilla vettä säästävän teknologian asentaminen yhteistyössä Innotek oy:n kanssa. Innotek on veden säästämiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Ratkaisun myötä on tarkoitus vähentää vessoissa huuhteluun käytetyn veden määrää, joka näin vähentää myös jäteveden määrää. Säästöjä syntyy niin yrittäjälle kuin luonnolle.

Käymälätoteutuksen järkeistäminen - Kolin Keidas

Kolin Keidas on majatalo Mattilan tilalla Kolin kansallispuistossa. Kesäisin tiloissa asiakkaita palvelee myös Café Mandala, joka tarjoilee paikallista ruokaa ja erityisesti tunnettu kasvisruoistaan. Majatalolla on käytössään ulkona sijaitseva kuivakäymälä. Paikalla on erotteleva käymälä, jossa neste menee tyhjennettävään umpisäiliöön. Kiinteä aines taas kompostoidaan ja käytetään kukkapenkkien maanparannukseen. Ratkaisu on ekologinen, mutta nykyisellä toteutustavalla vaatii paljon manuaalista työtä. Uudenlaisella järjestelyllä, yhteistyössä Huussi ry:n kanssa kohteesta pystytään tekemään työaikaa säästävä. Kohde on esimerkki asiakkaille, siitä että kuivakäymälä voi olla hajuton ja miellyttävä käyttää monenlaisissa kohteissa.

 

Text will soon be added in English as well