Training in Finnish 11.12.2020: Digitaalinen asiakaskokemus matkailualalla

Submitted by KA3004 on

Tervetuloa kehittämään digitaalista liiketoimintaosaamista ja verkostoitumaan matkailualan toimijoiden kanssa! Toimialojen välinen yhteistyö luo pohjaa uusille luoville liikeideoille ja toimintamalleille. Digitaalisen asiakaspolun ymmärtäminen on tärkeää myös tavoiteltaessa venäläisiä kohderyhmiä. 


Digitaalinen asiakaskokemus matkailualalla -webinaari ja -työpaja


Aika: 11.12. webinaari klo 9:30-11, työpaja klo 11-15
Paikka: verkossa

Kansainväliset ja kotimaiset matkailijat ovat omaksuneet digitaalisten kanavien aktiivisen käytön ja niiden hyödyntäminen on kaikkien yritysten, niin pienten kuin suurten, elinehto. Pelkkä välineiden osaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan koko toiminta tulee suunnitella asiakaslähtöisesti.

Digitaalinen asiakaskokemus matkailualalla -webinaarissa keskitytään itse asiakaskokemuksen lisäksi siihen, mistä ja miten asiakastietoa kerätään ja miten sitä hyödynnetään liiketoiminnan suunnittelussa. Työpajaosuudessa Oulun ammattikorkeakoulun master-opiskelijat tutkivat case-yritysten digitaalista asiakaskokemusta kehitystehtävän muodossa. Lopputulos esitetään visualisoinnin avulla.

Ilmoittautuminen webinaariin 9.12. mennessä: https://bit.ly/madeculta
Ilmoittautuminen työpajaan case-yritykseksi 30.11. mennessä: https://bit.ly/madeculta2

Koulutuksen järjestävät Made-hanke (Maaseuturahasto) ja Culta-hanke (KareliaCBC: EU, Venäjä ja Suomi).