Biohiilen tuotanto Kainuuseen

Submitted by outi.laatikain… on
Biohiilitiimi, KAMK, Ekokymppi

Tässä on ensimmäinen erä Kainuussa jätepuusta tuotettua biohiiltä! 

Pyrolyysikäsittely on yksi vaihtoehdoista luoda paikallista kiertotaloutta. Tällä tekniikalla saadaan hiili kiinteässä muodossa talteen ja hyötykäyttöön, esimerkiksi maanparannukseen tai vesienkäsittelyyn. Lisäksi syntyy nestejakeita, joiden käyttökohteet riippuvat käsiteltävistä materiaaleista. KAMK on aloittamassa kokeellista tutkimusta erilaisten jätemateriaalien pyrolyysikäsittelyistä yhteistyössä Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokympin kanssa.

Nämä ensimmäiset hiilet tuotetaan ja käytetään osana Karelia CBC -ohjelman rahoittamaa REMAC-hankkeen toimintaa. Hiiliä voidaan hyödyntää myös jätevesilietteiden kompostoinnin tehostajana ja hiilineutraaliuden parantamisessa.