ECODIVE: Yhdistelemällä jatkuvaa ja jaksollista metsänkasvatusta edistetään monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita

Submitted by KA5002 on
Kuva: Hannu Nousiainen

ECODIVE-hankkeen tutkija Juha-Pekka Hotanen toteaa kirjoituksessaan HS:ssa: "Talousmetsien monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita (muun muassa eri puutavaralajien määrä, marja- ja sienisadot) saadaan parhaiten edistettyä yhdistelemällä sekä jatkuvaa että jaksollista metsänkasvatusta."

Linkki juttuun: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008428724.html