Nuoren metsän hoidon koulutusta pilotoitiin onnistuneesti

Submitted by KA4002 on
Expert is demonstrating measurement stick in a young pine stand.

Bofori-projektissa tuotetaan rajan ylittäviä koulutuspaketteja venäläisille metsätalouden ammattilaisille. Keskeisenä teemana on nuoren metsän hoito, jonka koulutusta pilotoitiin onnistuneesti 7.-8.9. Suojärvellä.

Koulutukseen osallistuneet Karjalan metsäpalveluyrittäjät saivat teoreettista tietoa nuoren metsän hoidosta, lajien välisestä vuorovaikutuksesta ja metsänhoitoa säätelevistä normeista. Maastossa tutustuttiin hakkuutapoihin, puuston tiheyden mittaamiseen ja poistettavien puiden valintaperiaatteisiin käytännössä.

Järjestelyistä vastasivat Karjalan metsäntutkimuslaitos, Petroskoin yliopisto ja AO ”Zapkarelles”. Taimikonhoitotöiden asiantuntijana toimi metsäpalveluyritys ”Lesnaja territorija”. Matkustusrajoitusten vuoksi Suomen puolelle suunnitellut maastokäynnit siirtyvät ensi vuoteen.

Katso videoesittely: https://www.youtube.com/watch?v=qR77PYzlsbc