Ympäristöhavainnointia Kainuun alueella

Submitted by outi.laatikain… on 12.09.2022 - 12.46
envirate ss

Ympäristöhavainnointi on tärkeä osa ympäristöturvallisuutta, ja jotta havainnointi tuottaisi parhaan tuloksen, sitä tulisi tapahtua kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, PeatStop-hankkeessa kehitettiin ympäristöhavainnointiin tarkoitettua monipuolista mobiilisovellusta yhdessä venäläisten hankekumppaneiden kanssa. Maailmantilasta johtuen kehitys kuitenkin keskeytyi, ja sitä päästään jatkamaan kotimaan puolella vasta nyt, reilun puolen vuoden jälkeen yhteistyön loppumisesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ympäristöhavainnointia voisi tehdä muutenkin - tai etteikö sitä varten olisi olemassa jo sovelluksia.

Suomalaisen Treebuddy-tiimin kehittämä Envirate on saatavilla niin verkossa, kuin myös mobiilisovelluksena. Envirate on toimiva, yksinkertainen sovellus, jonka avulla käyttäjä voi syöttää tietoja ympäristöstään lokaatiosta huolimatta haju-, näkö-, ja kuuloaistin perusteella. Syötetyt tiedot rekisteröityvät järjestelmään, ja niitä pääsee sittemmin tutkimaan kartalta, jonne tieto ilmaantuu värillisenä nappulana. Nappulan väri määräytyy syötettyjen tietojen mukaan; Jos ympäristö näyttää hyvältä, nappula on vihreä - ja taas, mitä huolestuttavampia havainnot ovat, sitä punaisemmaksi se muuttuu.

PeatStop-hankkeessa on alettu mainostaa Envirate-sovellusta alueen luonnossa liikkujille - kalastusharrastajista koululaisiin. Tarkoituksena on lähteä parantamaan alueen ympäristöturvallisuutta havainnoinnin kautta, niin sanotusti ruohonjuuritasolta aloittaen.