Hanke KA9031 Big Music for Small Cities. Festivaaliverkon viimeinen osa

Submitted by KA9031 on
Big Music for Small Cities

Festivaaliverkon kolmas osa toteutettiin verkostoitumisen merkeissä. Pohjois-Karjalan taidefestivaalien lisäksi seminaariin kutsuttiin edustajia matkailun sekä majoitus- ja ravintolapalveluiden piiristä. 13.1.2021 järjestetyssä verkkoseminaarissa pohdittiin eri alojen välistä verkostoitumista, kommunikaation haasteita ja mahdollisuuksia yhteistyössä sekä inspiroivia esimerkkejä asiantuntijoiden kertomina. Puhujina olivat Anna Härkönen (Russian Account Manager, VisitKarelia), Mari Karjalainen (toimitusjohtaja, WTF Pructions Oy), Sari Rusanen (toiminnanjohtaja, Kuhmon Kamarimusiikki), Tiina Kuusisto (toiminnanjohtaja, Pirfest ry) ja Leena Tervakorpi (European Account Manager, VisitKarelia).

Anna Härkönen esitteli kuulijoille tapahtumamatkailun kehittämiseen tähtäävää uutta kolmivuotista Matkailutiekartta -ohjelmaa. Siinä ovat mukana Etelä- ja Pohjois-Karjala sekä Venäjän Karjala. Suunnitelma tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden verkostoitumiseen myös Festivaaliverkon kohdeyleisölle.

Aiempien Festivaaliverkon seminaarien tapaan saimme kuulla innostavia ja inspiroivia esimerkkejä tapahtumaideoiden menestyksekkäästä toteuttamisesta ja sitkeän työn tuloksena syntyneistä hedelmällisistä verkostoista. Hevineulonnan maailmanmestaruuskisat – hullu idea, josta syntyi nopeasti maailmanlaajuinen ilmiö. Mari Karjalainen teki sen yhdessä pienen ydinjoukon ja onnistuneiden verkostojen mahdollistamana. Kuhmon Kamarimusiikki on esimerkki pitkäjänteisestä ja sitoutuneesta työstä ja verkostojen voimasta. Sari Rusanen puhuu festivaalista verkostotuotteena ja on itse tehnyt parhaimmillaan 15 vuotta työtä yhteisen kielen löytämiseksi eri toimijoiden välillä.

Pirkanmaan festivaalit, Pirfest ry, on Pirkanmaan taidefestivaalien verkosto. Toiminnanjohtaja Tiina Kuusisto kertoi kattavasti yhdistyksen toiminnasta, sen hyödyistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. Monipuolinen toiminta ja festivaaleille tarjottava tuki on kattavaa. Toimintamalli herättää suuresti mielenkiintoa. Leena Tervakorpi havainnollisti esimerkkien kautta millaisia ideoita ja verkostoja VisitKarelian kautta on saatu aikaan. Hän kannusti laajentamaan ajatusmalleja äärimmilleen ja tarttumaan aluksi epäolennaisiinkin verkostoitumisehdotuksiin. Hän antoi lisäksi konkreettisia vinkkejä uusien yhteistyökumppaneiden hakuun.

Kolmen seminaarin anti markkinoinnin, verkostoitumisen ja festivaalin kehittämisen kannalta on ollut monipuolinen ja innostava. Kiitos kaikille puhujille ja mukana olleille! Verkot vesille!