Kuusinkijoen taimenenpoikasten rajanylisen vaelluksen tutkimus jatkuu

Submitted by KA10003 on 20.09.2021 - 09.36
Luken erikoistutkija Ari Huusko  asentamassa radiolähetintä taimenenpoikasen vatsaonteloon.

Syyskuun alkupäivinä Luonnonvarakeskus pyydysti Kuusamossa Kuusinkijoesta 40 parikymmensenttistä jokipoikasta merkattavaksi pienellä mustalla akustisella lähettimellä, joka lähettää signaalia veden alla.

Vedenalaiset vastaanottimet rajavyöhykkeen tuntumassa Suomen puolella sekä Venäjän puolella Paanajärven länsipäässä, Paanajärven itäpäässä ja Olangajoen alajuoksulla  tallentavat tiedon niiden ohi uivista merkkiä kantavista taimenenpoikasista.

Yläkuvassa Luken erikoistutkija Ari Huusko  ompelee kiinni viiltoa, jonka kautta on juuri asettanut radiolähettimen kalan vatsaonteloon.

Alakuvassa taimenenpoikasta mitataan ennen operaatiota. Musta radiolähetinkapseli on valkoisessa astiassa.

Viime vuoden syksyllä poikasia merkittiin Pro Trout -projektissa Raatekoskella samalla tavalla 68. Nyt toisen poikasjoukon merkintätyön yhteydessä tehdyissä sähkökoekalastuksissa saatiin saaliiksi myös edellisenä syksynä merkittyjä taimenia. Osa viime syksynä merkin saaneista kaloista viihtyy siis edelleen hyvin joessa eikä ole toistaiseksi lähtenyt smolttivaellukselle kohti Venäjän järviä.

Loppusyksyllä hankepartnerit Venäjän Pohjoinen Kalantutkimuslaitos ja Karelia-Sever Tur  käyvät nostamassa vedenalaiset vastaanottimet ylös ja saadaan tarkasteltavaksi niihin kertynyt tieto sellaisten poikasten liikkeistä, jotka ovat päättäneet lähteä järvivaellukselle.

Akustisen lähettimen akku kestää noin 600 päivää, joten nyt merkittyjen kalojen vaelluskäyttäytymistä - tai sen ilmenemättömyyttä - voidaan seurata kesään 2023 saakka.  Pro Trout -projekti kestää 30.9.2023 saakka. 

Oulangan-Pääjärven vesistön Venäjä puoleisissa osissa on puolestaan Venäjän Pohjoisen Kalantutkimuslaitoksen henkilöstö parhaillaan tekemässä toisen projektivuoden sähkökoekalastuksia. Vertaamalla tuloksia aikaisempien vuosien tuloksiin saadaan tietää, paraneeko Pääjärvessä syönnöstävien emotaimenten pääsy Pääjärveen kokonaan Venäjän puolelta laskevien jokien kutualueille projektin toteutusaikana 2020-2023.

Vuosina 2011-2020 Pääjärven pohjoisoisiin laskevien jokien (Nuorusjoki, Tavajoki, Karmankajoki) taimenenpoikastuotanto on ollut heikkoa verrattuna sitä edeltävän ajan poikastuotantoon.  Projektissa kokeiltiin vuoden 2020 loppusyksyllä dronen käyttöä kalastuslain vastaisesti pidettyjen kalaverkkojen paikallistamisessa Pääjärven pohjoisosissa.