LOGOKAn raportti saatavilla Suomen ja Venäjän välisestä kaupasta ja liikennemääristä

Submitted by KA8009 on 08.04.2021 - 20.05
Cross-border transportation

Raportissa on kootusti esitetty tilastoja liittyen Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan ja liikennemääriin rajanylityspisteissä. Logoka-projekti keskittyy Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sekä Karjalan tasavallan välisen logistiikan ja kaupan kehittämiseen. Raportti sisältää tilastotietoja alueiden liikenteesta ja taloudesta sekä satamaliikenteestä. Yksityiskohtaisemmin on tarkasteltu Kuusamo (Suoperä) ja Vartius (Lyttä) raja-asemien liikennettä. 

Englanninkielinen raportti löytyy täältä: 

https://drive.google.com/file/d/1sMjwNQpNv0Fun5Z7NeV-F5wLwYDslPEw/view?usp=sharing