PeatStop Euroopan laajuisessa yhteistyössä

Submitted by outi.laatikain… on 01.02.2022 - 14.33
Picture by Ryan Loughlin, Unsplash.com

Ilmastonmuutos ja hulevesikysymykset koskevat koko maailmaa, ja muuallakin kehitetään ratkaisuja joita alueemme voisi hyödyntää. Tästä syystä PeatStop rakentaa yhteistyötä myös muihin maihin Suomen ja Venäjän lisäksi. Konkreettinen esimerkki laajemmasta kansainvälisestä yhteistyöstä on syksyllä 2021 järjestetty Ecomondo-tapahtuma, johon KAMK osallistui. Tapahtuma oli yhteisöllisesti hyödyllinen ja tarjosi mielenkiintoisia referenssejä vedenpuhdistukseen ja hulevesien hallintaan liittyvistä ratkaisuista. Tässä muutamia poimintoja:

River Cleaning, Italia

Suurin osa maailman meriin päätyvistä roskista kulkee niihin jokia myöten, joten River Cleaning™ on kehitetty ratkaisemaan kyseinen ongelma mahdollisimman ilmasto- ja ympäristöystävällisesti. Ideana on asentaa joen leveydelle vesivirran mukana pyöriviä levyjä, jotka luovat virtauksen, ja kuljettavat veden mukana kulkevat roskat sivuun ja sitä kautta niille varattuun säiliöön. Ratkaisu ei kuluta sähköä, eikä juurikaan vaadi ylläpitoa, ja on kaiken lisäksi kooltaan täysin skaalattavissa mille tahansa leveydelle – näin ollen se on varsin varteenotettava ratkaisu roskanpoistoon.

Alta pääset lukemaan lisää River Cleaning-ratkaisusta yrityksen verkkosivuilta (englanniksi), ja katsomaan ratkaisua havainnollistavan videon.

https://rivercleaning.com/

 

PurOceans™, Latvia

PurOceans™ -menetelmä puhdistaa vesistöjen pohjia menetelmällä, jossa vesistön saastuneeseen pohjaan puhalletaan kuplia, jotka lukitsevat saasteet itseensä, ja jotka sittemmin vedetään takaisin pinnalle jatkokäsittelyä varten. Menetelmän kehittäjien mukaan se puhdistaa jopa 98 % vesistön pohjan saasteista, ja samalla liuottaa happea veteen, parantaen näin sen laatua ja vedenelävien olosuhteita.

Alta pääset lukemaan lisää PurOceans™ -menetelmästä yrityksen verkkosivuilta (englanniksi).

https://www.puroceans.com/

 

Life15 Marina Plan Plus, Italia

Satama-alueiden pohjaan kertyvää liejua on totuttu poistamaan ruoppaamalla. Tapa on kieltämättä tehokas, mutta kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen se ei ole hyvällä tahdollakaan. Vaihtoehtoista tapaa sataman aukipitämiseen on etsitty, ja nyt se on viimeinkin myös löydetty.

Italialainen Marina Plan Plus-projekti on kehittänyt pilotin, jossa merenpohjaan asennettu putkisto puhdistaa satama-aluetta pelkästään vedenpaineen avulla, siirtäen sitä tukkivan liejun paikkaan, jossa se ei ole haitaksi satamaliikenteelle.

Lisätietoa Marina Plan Plus-projektista löytyy alla olevasta linkistä, ohjelman verkkosivuilta (englanniksi).

https://www.lifemarinaplanplus.eu/en/