Vieraslajit - Osaamisen ja aineistojen vaihdon yhteistyöverkosto -DIAS

Hankeuutiset

Juttu DIAS-hankkeesta Karjalan TV:ssä

Venäjän television karjalankielinen toimitus teki 21.7.2020 laajan jutun DIAS-hankkeen tekemästä työstä. Jutussa tuotiin esiin maiden välisen tiedonvaihdon paranemista, sekä Venäjän vieraslajiportaalin kehittämistä ja korostettiin vapaaehtoistyön merkitystä. Juttua varten haastateltiin Karjalan tutkimuskeskuksen Alexei Polevoita ja Aleksander Kravchenkoa, jotka olivat kuvaushetkellä maastossa työn touhussa torjumassa jättiputkea. Lisäksi SYKE:n Projektipäällikkö Hanna Koivula antoi haastattelun Skypen välityksellä.

Karjalan- ja suomenkielisen uutislähetyksen voi katsoa kokonaisuudessaan täältä: https://www.youtube.com/watch?v=G3kw0elLU-8

Seminaari 2.03.2020 Petroskoissa

DIAS-hankkeen puitteissa Karjalan tiedekeskuksessa Petroskoissa järjestettiin 2.03.2020 seminaari ”Haitalliset vieraslajit: nousevat riskit ja hallintasuunnitelmat”.  Seminaariin osallistuivat tutkijoita ja asiantuntijoita Karjalasta, Suomesta ja Moskovasta, sekä myös Rosselkhoznadzorin viranomaisia (suomen Ruokavirastoa vastaava organisaatio). Karjalan tutkimuskeskuksen tutkijat kertoivat vieraslajien tilanteesta Venäjän Karjalan alueella. Venäjän Tiedeakatemian akateemikko ja Severtsov Ekologian ja Evoluution Instituutin päätutkija Juri Dgebuadze kertoi vieraslajien aiheuttamista ongelmista maailmanlaajuisesti ja Venäjän alueella. Dgebuadze on korostanut tarvetta seurata vieraslajien leviämistä maan sisällä ja maiden välissä. Seminaarissa keskusteltiin vapaaehtoistyön merkityksestä vieraslajien seurannassa ja torjuntatyössä, siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja rajoituksista. Seminaarissa esitettiin myös uusi venäjänkielinen vieraslajiportaali, joka tarjoaa tietoja Karjalan alueen haitallisista vieraslajeista ja niiden esiintymisestä ja ohjeita lajien tunnistamiseen ja torjuntaan. Portaalin kautta ihmiset saavat myös ilmoittaa havainnoistaan.

Kuvassa Yury Dgebuadze ja Aleksei Polevoi

Helsingin vieraslajityöpaja 4.-5.2.2020

       

Kuvissa Alexandr Golovin ja  Ludmila Vesikko (vasemalla) ja Pyry Mäkinen (oikealla)

Kaksipäiväinen DIAS-työpaja järjestettiin Helsingissä helmikuun alussa (4.-5.2.2020) Luomuksella Kaisaniemessä. Osallistujia oli kaikkinensa 30 henkilöä; Maa- ja metsätalousministeriön, Luonnonvarakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon, Ruokaviraston, Helsingin kaupungin, Viekas-life hankkeen sekä KarRasin vieraslajien ja tietokantojen asiantuntijoita. Tilaisuudessa esiteltiin Karjalan tutkimuslaitoksen ja suomen uudet vieraslajiportaalit ja puhuttiin vieraslajikasvien  ja -eläinten levinneisyydestä ja niiden hallinnan parhaista käytännöistä. Myös vieraslajiasiiantuntijoiden verkosto perustettiin Suomen ja Karjalan/Petroskoin tiedonvaihdon välineeksi.  

Joensuun työpaja 12.-13-6.2019

Kesäkuussa 2019 järjestimme DIAS-työpajan Joensuussa. Työpajassa käsiteltiin vieraslakilainsäädäntöä, parhaita käytäntöjä sekä vapaaehtoistyötä. Kaksipäiväisen tapahtuman loppuhuipennus oli osallistuminen vieraslajien torjunta talkoisiin Joensuun Noljakassa yhteistyössä Terve askel luontoon -hankkeen kanssa. 

 
Kuvissa Hanna Koivula, Aura Alaraudanjoki, Tero Mustonen, Natalia Räikkönen (vasemmalla) ja oikean kuvan etualla Hanna Koivula ja Markus Melin

Kuvassa jättipalsamitalkoot Joensuun Noljakassa

Vieraslajitalkoot ja seminaari Tohmajärvellä.

Myöhemmin, kesällä 3. Ja 4.7 järjestettiin talkoot ja seminaari myös Tohmajärvellä. Ensin Markus Melin esitteli veäläisille tutkijoille metsätuhohyönteisten pyydystämistä feromoniansoilla. 

Kuvassa Markus Melin esittelee Elizaveeta Matveevalle feromonipyydystä

Seuraavana päivänä pidettiin Värtsilän kylätalolla pieni seminaari DIAS hankkeen toiminnoista ja iltapäivällä osallistuttiin Kemien kylällä kunnan kanssa yhteistyössä järjestettyihin jättipalsamin poistotalkoisiin. Talkoisiin osallistui toisatakymmentä vapaaehtoista ja tuloksena syntyi 14 jätesäkillistä kitkentäjätettä. Alueelle alettiin suunnitella lammasaitausta seuraavaksi kesäksi. 

 

 

Hankeuutiset

Tietoja hankkeesta

Projektissa luodaan verkosto avoimelle vieraslajiaineistojen ja –osaamisen vaihtamiselle Suomen ja Venäjän Karjalan välillä. Yhteistyötä vieraslajien aiheuttamisen haittojen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi tehdään paitsi tutkimuslaitosten, myös viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen toimesta.

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana, joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ekosysteemeille, mutta myös taloudellista haittaa vaikuttamalla esimerkiksi ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä. Moni laji on alkujaan tuotu tarkoituksella puutarha- tai rehukasviksi, mutta levitessään ympäröivään luontoon, nämä lajit muuttuvat haitallisiksi kilpaillessaan alkuperäisten luontotyyppien kanssa tai levittäessään tauteja tai tuholaisia viljelykasveihin tai tuotantoeläimiin.

Koska lajien leviäminen ei noudata valtioiden rajoja, on vieraslajit tunnistettu globaaliksi ongelmaksi. Marraskuussa 2014 Euroopan unioni julkaisi vieraslajeja koskevan direktiivin, jonka pohjalta Suomessa astui voimaan vuoden 2016 alusta vieraslajeja koskeva asetus.

Suomi tekee yhteistyötä vieraslajiasioissa EU-maiden kanssa ja on mukauttanut lakejaan ja asetuksiaan EU: n vieraslajidirektiivin mukaiseksi ottamalla käyttöön direkstiivissä määritellyn varhaisvaroitusmekanismin sekä yhdistämällä Suomalaisen ict-infrastruktuurin kansainvälisiin tietoportaaleihin kuten EASIN ja GBIF.


Yhteistyö ongelman ratkaisemiseksi EU:n itärajalla on vielä vähäistä. Hankkeen tavoitteena onkin kehittää tiedonvaihtoa ja parhaita käytäntöjä Suomen ja Venäjän Karjalan välillä vieraslajien torjunnassa ja leviämisen ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa tiedonvaihdon mekanismit EU: n säädösten kanssa ja auttaa paikallisia virkamiehiä molemmin puolin rajaa tekemään riskinarviointeja tärkeimmistä lajeista, sekä arvioida ja tiedottaa mahdollisista leviämässä olevista riskilajeista, ja luoda tiedonvaihdolle yhteiset ohjeistukset.

Finnish Environment Institute - SYKE

SYKE's researchers analyse and predict changes in the environment including biodiversity and sustainability. Monitoring effects of invasive alien species to biodiversity lies in the core tasks of SYKE. SYKE has multidisciplinary expertise to cover all the tasks of the project, data collection, eradication and communication. SYKEs experts have been leading national projects where the current IAS portal has been constructed. Their expertise will benefit constructing corresponding activities to Russian Karelia. According to SYKEs current strategy SYKE develops the possibilities of sustainable livelihoods.

Natural Resources Institute Finland - Luke 

Luke is a partner and participates in all the activities of the project. Tasks of Luke are to produce information about invasive alien species observations to the data base. Another task is distribute and exchange knowledge about invasive alien species.

Survey of invasive alien species is one of Luke's official tasks according to the national legislation. Other official tasks are for example surveying of forest pests and diseases and damage prognoses of them. Regulating game and fishery affairs is also included in Lukes official responsibilities and invasive alien species affect them. According to Lukes current strategy we develop sustainable local livelihoods.

Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences (KarRC RAS)

Karelian Research Centre, RAS is a complex of research institutions with a common infrastructure which carry out basic and applied research intended to comprehensively study natural resources, to solve ecological, economic, power- engineering, social, language, historical, cultural and other problems of Republic of Karelia and adjacent territories.

The Centre comprises 7 Institutes (of Biology; Water Problems of the North; Geology; Economic Studies; Language, Literature and History; Forest Research Institute, Institute of Applied Mathematics Research), as well as a complex of subsidiary services.

The Centre employs about 790 people including 388 researchers with 74 Doctors (DSc) and 229 Candidates (PhD) of Science. Karelian Research Centre is financed through the federal budget. At the moment Karelian Research Centre, RAS is one of the leading scientific institutions in the North-West of Russia which carries out large-scale complex research which requires interdisciplinary approach.

 

Finnish Environment Institute - SYKE

Anne Holma
Position: Project manager
Email: anne.holma@syke.fi

Natural Resources Institute - Luke 

Sannakajsa Velmala
Position: Project Manager, Research Scientist, Postdoctoral Researcher

Email: sannakajsa.velmala@luke.fi

Shorokhova Ekaterina
Position: Project Specialist, Researcher
Email: Ekaterina.Shorokhova@luke.fi

Karelian Research Centre, RAS

Nadezhda Mikhailova
Position: Senior specialist, International affairs, Department of Multidisciplinary Scientific Research
Email: mikhailova@krc.karelia.ru