Uusia hulevesien hallinnan ratkaisuja PeatStop -projektissa

Submitted by KA10020 on 02.06.2020 - 13.57
combined settlement pool and wetland for runoff water management

KareliaCBC PeatStop -projektin ketterä työryhmä jatkaa täydellä höyryllä hulevesien monitorointiin ja hallintaan liittyvää yhteistyötä COVID-19 -poikkeusoloista huolimatta.  

Nyt lähiviikkoina pääsemme rakentamaan ja esittelemään uusia projektissa kehitettyjä ratkaisuja, jotka katselmoitiin projektin etätyöpajassa 1.6. 

Kajaaniin on suunniteltu kosteikon ja laskeutusaltaan yhdistelmä, jonka asennustyöt käynnistyvät tällä viikolla. Valmistuessaan tämä ratkaisu tulee olemaan maisemallisesti kaunis puistoalueen täydennys, mutta ennen kaikkea se auttaa hulevesien mukana tulevan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen hallinnassa.

Hankkeessa tullaan myöhemmässä vaiheessa suunnittelemaan ja toteuttamaan uusi hulevesien suodatusratkaisu myös Petroskoihin Venäjälle.

Toteutamme hankkeen osana myös hulevesien monitorointia sekä Suomessa että Venäjällä. Testaamme innovatiivisia työkaluja mm pH:n, ravinteiden ja öljyjäämien monitoroinnissa. Sidosryhmiä ja paikallista yhteisöä tullaan osallistamaan vuorovaikutteiseen ympäristömonitorointiin helppokäyttöisten ja älykkäiden työkalujen avulla. Tämäkin toiminta aloitetaan kesäkauden 2020 aikana.