Katugallup kansalaisten näkemyksistä luonnon ja terveyden välisestä yhteydestä

Опубликовано KA2019 - пт, 04/12/2019 - 14:05
Kuva: Kysely Tiina Vlasoff

Joensuussa toteutettiin maalis-huhtikuun vaihteessa katugallup, jossa tiedusteltiin ihmisten viheralueiden läheisyyttä heidän asuinalueella ja miten kokevat luonnon vaikuttavan terveyteen ja hyvinvointiin. Kysely suoritettiin Joensuun ruutukaava-alueella ja siihen osallistui 80 henkilöä, jotka valikoituivat haastatteluun satunnaisotannalla. Vastaavanlainen katugallup toteutetaan myös Petroskoissa. Kyselyn tulokset ovat valmiina toukokuun alussa.