ECODIVE:n tuore julkaisu: Samankaltaisuudet Suomen ja Venäjän metsätyyppijärjestelmien välillä voivat edistää rajan ylittävää yhteistyötä

Submitted by KA5002 on
Vegetation of bilberry type forest

ECODIVE:n osana toteuteussa ja Applied Vegetation Science -lehdessä äskettäin julkaistussa tutkimuksessa Suomen ja Venäjän metsätyyppijärjestelmiä verrattiin keskenään.  Tutkimus osoitti, että järjestelmien kuvaamissa tyypeissä on paljon samankaltaisuutta niin puuntuotoskyvyn kuin luonnon monimuotoisuuden suhteen. Tietoa voidaan hyödyntää kansainvälisessä yhteistyössä ympäristö- ja metsätieteissä.

https://www.luke.fi/uutinen/suomalainen-ja-venalainen-metsatyyppijarjestelma-vertailussa-monet-vastaavuudet-helpottavat-rajan-ylittavaa-yhteistyota/