KALITKA (KA4007)

Kalitka - the development of cross-border gastronomic tourism

Hankkeen tavoitteena on kehittää rajanylittävää, karjalaiseen ruokaperinteeseen pohjautuvaa ruokamatkailua Pohjois-Karjalan maakunnan sekä Karjalan tasavallan alueilla. Yrityksiin kohdistuvien toimenpiteiden tavoitteena on monipuolistaa paikalliseen ruokakulttuuriin perustuvien tuotteiden sekä palveluiden tarjontaa ja löydettävyyttä.

V1.jpg

Hankeuutiset

Kalitka-hanketta toteuttavat:

  • Institute of Economics of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences (Petroskoi, Karjalan tasavalta, Venäjä)
  • Karelia-ammattikorkeakoulu (Joensuu, Pohjois-Karjala, Suomi) 
  • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria (Joensuu, Pohjois-Karjala, Suomi) 
  • Forgis Oy (Joensuu, Pohjois-Karjala, Suomi) 
  • OnegoTour LLC (Petroskoi, Karjalan tasavalta, Venäjä)
  • Karelian Republican Public Organization “Art shater” (Petroskoi, Karjalan tasavalta, Venäjä)
  • Karelian Regional Public Organization “Ruchej Zhizni” (Kontupohja, Karjalan tasavalta, Venäjä)

 

Kalitka-hankkeen tavoitteena on:

1. Selvittää ruokamatkailun nykytilanne sekä karjalaiseen ruokaperinteeseen liittyvän ruokamatkailun haasteet ja mahdollisuudet hankkeen kohdealueella

2. Monipuolistaa rajanylittävää ruokamatkailua tukevaa yhteistyötä ravintoloiden, matkailuyritysten, ruoantuottajien sekä alueen viranomaisten ja hallinnon välillä.

3. Palvelukulttuurin ja -osaamisen kehittäminen ruokamatkailijoita palvelevissa yrityksissä

4. Rajanylittävän, karjalaiseen ruokakulttuuriin perustuvan lähiruokamatkailureitin suunnittelu

5. Luoda työvälineitä monipuolistamaan ruokamatkailun tunnettuutta ja lisäämään alueen matkailijatuloa

6. Uuden yrittäjälähtöisen ruokamatkailutuotteen testaaminen (kohdealueena Kontupohjan kaupunki Karjalan tasavallassa)

Hankkeessa työskentelevät:

Ekaterina Shlapeko, Institute of Economics of KarRC of RAS
shlapeko_kate@mail.ru

Anastasia Vasilieva, Institute of Economics of KarRC of RAS 
vasnask@gmail.com

Paavo Raappana, Karelia-ammattikorkeakoulu
paavo.raappana@karelia.fi
 

KALITKA-HANKE TWITTERISSÄ