TIETOA POHJOIS-SUOMEN TIELIIKENTEEN VAIHTOEHTOISISTA POLTTOAINEISTA

Submitted by KA8009 on
Biokaasun tankkauspiste

LOGOKA -hankkeessa on laadittu suomenkielinen  raportti "Pohjois-Suomen tieliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat".  Alunperin kiinnostus aiheeseen tuli venäläisiltä partnereitamme, mutta muuttuneen tilanteen takia selvitys tehtiin pelkästään Pohjois-Suomen liikennettä koskien. 

Raportissa tarkatellaan energiatehokkuutta liikenteessä,  tieliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien (ts. kaasu, sähkö, vety, biopolttoaineet) määrää ja merkitystä autokannoittain, hankintatukia sekä pohjoisen tieliikenteen tulevaisuuden näkymiä   Raportin on laatinut Jaakko Sassali kesäkuussa 2022. 

Raportti on saatavilla: 

https://drive.google.com/file/d/1XDrj8GguvBRbCKfS7mTgarlWT3aYCUHn/view?usp=sharing