Ohjelma-asiakirja

Ohjelma-asiakirja kuvaa ohjelman strategian, joka kehittämiseen osallistuivat sekä Suomesta ja Venäjältä sekä alueelliset että kansalliset tasot.

Euroopan komissio hyväksyi ohjelma-asiakirjan joulukuussa 2015.

Joint Operational Programme (pdf, ENG)