Uutisia vuodelta 2022

Submitted by KA8019 on
MetalBoost at Mehi Oy

Uutiset ja projektiin liittyvät viestinnälliset tapahtumat vuodelta 2022:

9.6.2022, Kajaanin kaupungin palvelujen esittely Śkoda Transtech Oy:lla

Tähän tilaisuuteen osallistuivat Pekka Auvinen ja Marko Hurskainen.

Aika: Torstai 9.6.2022 klo 13.00–16.00

Vuolijoen aluelautakunnan puheenjohtajan Tuija Kallion johdolla valmisteltiin kevään aikana kaupungin palvelujen infotilaisuus Skoda Transtechille, Kajaanin suurimmalle yksityiselle työnantajalle.

 

9.9.2022, MetalBoost tutustumisvierailu Mehi Oy, videotuotanto metallialan yrityksissä on alkanut

Yksi MetalBoost-hankkeen päätehtävistä on syventää ja parantaa metallialan imagoa. On erittäin tärkeää levittää tuloksia mahdollisimman paljon hankkeen kohderyhmien keskuudessa mediassa ja verkostoissa. Tähän tarkoitukseen olemme toteuttaneet videosarjan Kainuun metallialan yrityksistä. Videoiden kuvaamisen ja editoinnin hoiti kajaanilainen Fade Creative Oy.

Videot ovat nähtävillä hankkeen etusivulla sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun YouTube-kanavalla.

Mehi Oy
Vierailu oli onnistunut. Gennady Rykhov, MetalBoostin projektipäällikkö (vas.) ja Urpo Kovalainen, Mehi Oy:n toimitusjohtaja tarkastelevat valmiita tuotteita.

 

17.11.2022, Metallialan infotilaisuus, Koneistamo Alm Oy

Metallialan infotapahtuma opinto-ohjaajille, teknisen työn opettajille sekä metallialan yrityksille.

Almin tiloissa oli paikalla 27 vierailijaa. Paikan päällä esiteltiin yleisesti Kainuun työvoimatilannetta, erityisesti Kainuun metalli- ja teknologiateollisuuden kannalta. Jokainen yritys pääsi kertomaan tilanteestaan ja tarpeistaan työvoiman suhteen. Tarkoituksena oli myös markkinoida metallialan opiskelijoille kesätyösetelipaikkoja.

Tilaisuuden päätavoitteena oli vaikuttaa ammattiopiston, ja varsinkin metallialan elinvoimaisuuteen.

 

TE-LIVE -lähetykset Kainuun metallityöstön yrityksistä YouTubessa:

Viestinnän ja näkyvyyden sekä kohderyhmien kanssa työskentelyn edistämiseksi otimme yhteyttä Kajaanin työ- ja elinkeinotoimistoon. Valmistuneet videot löytyvät Kainuun TE-palveluiden YouTube -kanavalta, mutta ovat myös linkitettyinä alle:

https://www.youtube.com/watch?v=01CfUBXFPdo Koneistamo Alm Oy

https://www.youtube.com/watch?v=4h4R0RqdHt0 Trysil RMM Oy

 

22.11.2022, Teknologia-tiistai, KAMK/KAO metallityöstöhalli

22.11.2022 vietettiin valtakunnallista teknologiatiistaita, avoimia ovia ja Kaon 60-vuotisjuhlaa Kainuun ammattiopiston metallihallissa. Paikalla oli edustajia mm. Kainuun Yrittäjiltä, KAMKilta, Adeccolta, Škoda Transtechiltä ja Kajaanin yläkouluista. Ammattiopiston opiskelijat ja henkilökunta esittelivät teknologiaosaamisen oppimisympäristöä ja keskustelivat alan koulutuksesta ja mahdollisuuksista.

Teknologiatiistaisin teknologiaa ja opiskelumahdollisuuksia esitellään valtakunnallisesti muun muassa ammatinvalintaiässä oleville nuorille, alaa vaihtaville ja heidän vanhemmilleen.

Hitsauskoulutus, Teknologia-tiistai.

 

22.11.2022, Tiedotusyhteistyötä Suomen Yrittäjät ry:n kanssa

Kainuun Yrittäjien puheenjohtaja Anu Tervonen otti yhteyttä hankkeen edustajaan, ja ehdotti MetalBoost-hankkeen sisäinestä viestintä toimijoiden välillä. Ajatuksena oli järjestää oppilaitosyhteistyötä, koulutussopimuksia ja oppisopimusia, opettajien työharjoitteluja yrityksissä ja työpaikkaohjaajien koulutuksia, alihankintaketjuja, konsortioita ja yhteenliittymiä yritysten kesken, henkilöstönäkökulmia ja rekrytointeja – ja muita mahdollisesti hyödyllisiä keinoja edistää hankkeen toimintaa ja tuloksia.

 

7.12.2022, Työpaikalla (Škoda Transtech Oy, Otanmäen tehdas) tapahtuva koulutus

Škoda Transtech otti kolmetoista Kainuun ammattiopiston opiskelijaa harjoitteluun. Opiskelijat täyttävät päivittäin työssäoppimispäiväkirjaa ja arviointi keskustelut pidetään kuukausittain opettajan, opiskelijan sekä työpaikkaohjaajan kesken.

KAOn opiskelijat Škoda Transtechin tehtaalla Otanmäessä, Kajaanissa.

 

14-15.12.2022, Karelia CBC -ohjelman seminaari Oulussa “Capitalisation Capacity Building 14-15.12.2022”

MetalBoost-hankkeen projektipäällikkö Gennady Rykhov esitteli seminaarissa Kainuun alueen metalliteollisuuden yritysten kanssa tehtävän yhteistyöhankkeen kokemuksia ja saavutuksia kaudelle 2019–2022.

Karelia CBC -ohjelman seminaarin keskustelu tuloksista