Uutisia vuodelta 2023

Submitted by KA8019 on
Hankkeen hallinto Skodalla

Uutiset ja projektiin liittyvät viestintätapahtumat 2023:

18.01.2023: Työpaikalla (Škoda Transtech Oy, Otanmäen tehdas) tapahtuva koulutus

Projektipäällikkö Gennady Rykhov, KAO:n yliopettaja Veikko Korhonen ja Transtechin henkilöstöpäällikkö Hannele Hurskainen seurasivat Kainuun ammattiopiston opiskelijoiden harjoittelua osana MetalBoost -projektia. Koulutus- ja harjoitteluprosessi todellisessa työympäristössä tehtaalla etenee suunnitelmien mukaan. Tehtaan työntekijöiden arviot opiskelijoiden harjoittelusta/työstä työpaikalla ovat positiivisia. Tapaamisen aikana osallistujat vaihtoivat hyödyllisiä näkemyksiä koulutustilaisuudesta.

3.2.2023: Vierailu Škodalla KAOn kolmentoista opiskelijan kanssa (12 venäläistä ja 1 turkkilainen)

”Vierailu oli hyvin järjestetty, kiitos esittelijöille. Meidät perehdytettiin tehtaalla liikkumiseen ja työturvallisuusasioihin. Tutustuimme Otanmäen Škoda Transtech Oy:n tehtaalla mm. osavalmistukseen, työpisteisiin, ja haastattelimme työntekijöitä.

Opiskelijat antoivat hyvää palautetta ja olivat kiinnostuneita. Viikolle seitsemän suunnittelemme uutta vierailua.” - Veikko Korhonen, yliopettaja 

Kainuun Ammattiopiston metallialan opiskelijat vierailevat Skodan tehtaalle.
Kainuun Ammattiopiston metallialan opiskelijat vierailivat Skodan tehtaalla.

 

7.2.2023: KAMK on MetalBoost-hankkeen johtavana yhteistyökumppanina julkaissut YouTubeen MetalBoost-projektin puitteissa kuvatun videon Mehi Oy:sta

Mehi Oy:n toimitusjohtaja Urpo Kovalainen esitti puheenvuoronsa ”Yritysten työvoima, saattavuus ja tarve” Työministeriön tilaisuudessa Kajaanissa, Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsässä.

Alla Mehi Oy:sta julkaistu video.

 

16.2.2023: Karelia CBC:n järjestämä hallintoviranomaisten vierailu Kajaanissa

Osana MetalBoost-hankkeen arviointia hallintoviranomaisen edustajat vierailivat Kajaanissa Karelia CBC:n ohjelmajohtaja Henna-Mari Laurilan johdolla. Viranomaiset vierailivat Škoda Transtechin tehtaalla Otanmäessä, suorittivat KAMKin taloudellista seurantaa ja tutustuivat Kainuun ammattiopiston tuotantopajoihin ja koulutukseen.

KAOn MetalBoost -hankkeen kumppanuuskoordinaattori Keijo Kinnunen vastaili vierailua koskeviin kysymyksiin:

Miten vierailu sujui?
- ”Vierailu sujui oikein hyvin. Vieraat olivat kiinnostuneita Kainuun ammattiopiston ja Edukain kone- ja tuotantotekniikan toiminnasta.”

Mitä näytitte vieraille?
- ”Kone- ja tuotantotekniikan opettajat esittelivät ensin koneistamon ja koneenasennuksen tilat, varastointijärjestelmän, uusimmat koneet ja laitteet ja niiden toiminnan ja tuotteita joita oppilastöinä tehdään. Hallintoviranomaiset pääsivät kokeilemaan virtuaalisesti 3D-laseilla manuaalikoneistusta ja olivat innoissaan aiheesta. Seuraavaksi siirryttiin levy ja hitsauspuolelle, Veikko esitteli tämän puolen tilat, varastointijärjestelmän, koneet, laitteet ja oppilastöitä. Tämän jälkeen siirryttiin kahville yläkertaan ja keskusteltiin vapaamuotoisesti hankkeesta ja kone- ja tuotantotekniikan tulevaisuudesta. Kahvittelun jälkeen siirryttiin neuvotteluhuoneeseen, jossa Keijo esitteli PowerPoint-esityksen muodossa yleisesti Kainuun ammattiopiston ja Edukai Oy:n toimintaa. Tilaisuuden päätteeksi Veikko esitteli henkilötarinan Daniil Detsiukista. Vieraat olivat oikein tyytyväisiä ja kiitollisia vierailusta ja sen annista.”

Mikä vieraita kiinnosti?
”Minun nähdäkseni kaikki mitä me esittelimme.”

Karelia CBC- ohjelman hallintoviranomaisen tutustumiskierros Skoda Transtech Oy:n tehtaalla.
Karelia CBC -ohjelman hallintoviranomaisen tutustumiskierros Škoda Transtech Oy:n tehtaalla.

 

17.2.2023: KAOn ryhmävierailu, Otanmäki Skoda Transtechin tehtaalle

Vierailimme Skodalla levyseppähitsaajaopiskelijoiden kanssa ja tutustuimme tehtaaseen ja sen toimintaan. Olimme vierailun antiin erittäin tyytyväisiä. Skoda on hyvä koulutuspaikka opiskelijoille, sieltä löytyy monipuolisia työtehtäviä.” - Veikko Korhonen, yliopettaja

 Kainuun Ammattiopiston metallialan opiskelijat vierailevat Skodan tehtaalla mukana KAOn opettajat ja Transtechin tuotantoinsinööri (vasemmalla).
 Kainuun Ammattiopiston metallialan opiskelijat vierailivat Škodan tehtaalla. Mukana KAOn opettajat ja Transtechin tuotantoinsinööri (vasemmalla).

 

21.2.2023: MetalBoost -kumppanit KAMK, KAO ja Škoda Transtech Oy osallistuivat Kainuun metallialan tulevaisuustyöpajaan

Tulevaisuustyöpaja oli suunnattu erityisesti Kainuun alueen metallialan yrittäjille, toimijoille ja kehittämisen asiantuntijoille, koulutuksen järjestäjille sekä alue- ja työvoimahallinnon edustajille. Työpajan tavoitteena on hahmotella metallialan tulevaisuutta keskipitkällä aikavälillä (10 vuotta). Työskentely pohjautuu tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin, ja siinä tuotetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia nykyisistä ja tulevista osaamistarpeista. Työpaja toimii osaamistarpeiden kartoittamisen työvälineenä ja strategisen ajattelun pohjana Kainuun metallialalle.

Työpajan toteuttaa Tulevaisuuden taidot - Kainuu ennakoi -hanke yhdessä Turun Yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. Työpaja on lähtölaukaus tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoittamiseen ja niiden työstäminen jatkuu hankkeen edetessä.

Metallialan tulevaisuustyöpaja
Kainuun metallialan tulevaisuustyöpaja 21.2.2023, Sokos Hotel Valjus.

14.3.2023: MetalBoost-projektin puitteissa pidettiin tapaaminen Kainuun ELY-keskuksen, projektipäällikkö Taina Leinosen ja projektisuunnittelija Jonna Hännisen kanssa

Vieraat tutustuivat KAO:n metallintyöstön osastoon.

Projektipäällikkö Gennadу Rykhov piti hankkeen esittelyn, ja näytti videon Kainuun metallialan yrityksistä. KAO:n edustajat Keijo Kinnunen ja Veikko Korhonen kertoivat KAO:n ammatillisesta koulutuksesta ja työstä MetalBoost-projektissa.

Kokouksen osallistujat keskustelivat yhteistyöehdotuksista ELY-keskuksen kanssa yhteistyösignaalien perusteella.

”Kiitos tapaamisesta, oli mielenkiintoinen vierailu. Ja hyviä kuvia saimme, joita aiomme käyttää viestinnässä. Samoin teidän esittelyvideoitanne aiomme jakaa ja tuoda hanketta tutuksi eri asiayhteyksissä.  Metalliala toimii hyvänä esimerkkinä toimialojen imagon ja tunnettuuden vahvistamisessa”, ELY-keskuksen projektipäällikkö Taina Leinonen totesi.

Kuva 1: MetalBoost-hankkeen ja Kainuun ELY-keskuksen tapaaminen KAOn metalliosastossa.
MetalBoost-hankkeen ja Kainuun ELY-keskuksen tapaaminen KAOn metalliosastolla.
Kuva 1: MetalBoost-hankkeen ja Kainuun ELY-keskuksen tapaaminen KAOn metalliosastossa.
MetalBoost-hankkeen ja Kainuun ELY-keskuksen tapaaminen KAOn metalliosastolla.

28.3.2023: ELY-keskus, työpaja ”Koulutus- ja työvoimantarjonta Kainuussa”

Teemoina olivat:

  • Koulutustarjonta ja koulutuksen aloituspaikat Kainuussa
  • Työantaja- ja toimialojen sekä oppilaitoskuvan kirkastaminen
  • Työllisyysasteen nostaminen (ennaltaehkäisy- ja työssäjaksaminen)

MetalBoost hankkeen projektipäällikkö Gennady Rykhov yhdessä Keijo Kinnusen/KAO kanssa osallistuivat työpajaan ”Koulutus- ja työvoimantarjonta Kainuussa” puheenjohtajina ”Toimialojen sekä oppilaitoskuvan kirkastaminen” -työryhmän:

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet Kainuun keskeisten toimialojen työ- ja opiskelupaikkojen veto- ja pitovoiman parantamiseksi?

Tärkeimmät toimenpiteet Kainuun keskeisten toimialojen työ- ja opiskelupaikkojen veto- ja pitovoiman parantamiseksi
Listatut tärkeimmät toimenpiteet Kainuun keskeisten toimialojen työ- ja opiskelupaikkojen veto- ja pitovoiman parantamiseksi
Työpaja 28.3.2023, ELY-keskus, MetalBoost, Keijo Kinnusen (KAO) puheenvuoro
Työpaja 28.3.2023, ELY-keskus, MetalBoost, Keijo Kinnusen (KAO) puheenvuoro

14.4.2023 Koulutus työpaikkaohjaajaksi

Hankkeen puitteissa lähetettiin Kainuun läänin metallialan yritysten edustajille etäopiskelukutsut työpaikkaohjaajaksi.

Koulutuksessa hankitaan mentorin taidot työskennellä aloittelevien työntekijöiden kanssa suoraan työpaikalla.

https://devmoodle.kamit.fi/course/view.php?id=3859

5.5.2023 Tervehdys KAOlta ja Metal Boost- hankkeelta Kainuun yläkoulujen opinto-ohjaajille:

”Metal Boost -hankkeella pyritään saamaan Kainuun metallialan yrityksiin uusia työntekijöitä ja innostamaan nuoria hakeutumaan alalle. Alla on linkkejä hankkeessa tehtyihin esittelyvideoihin, toivottavasti voitte hyödyntää niitä kahdeksasluokkalaisten ohjaustunneilla. 

Metal Boost-hankkeen puitteissa on tehty yritysten videosarja.

MetalBoost-hankkeen nettisivu: https://kareliacbc.fi/en/updates-year-2023

15.-16.5.2023 Kahdeksasluokkalaisten tutustuminen ammatillisiin koulutuksiin

Tapahtuma järjestettiin Kainuun ammattiopistolla yhteistyössä MetalBoost-projektin kanssa. Tämä koski retkiä KAO:n metallintyöstön osastolle tutustumiseen. Kiinnostuneet koululaiset kokeilivat simulaattorilla hitsausta ja katselivat myös ”konelaivastoa” sekä kokoonpano- ja asennusosaston esittelyä.

"Kuva MetalBoost: 8-luokkalaiset metallijalostuksen hallissa"
Kuva: Kahdeksasluokkalaiset metallijalostuksen hallissa KAOlla.

 

8.6.2023 Työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen tulokset

Projektikumppanit pitivät ”pyöreän pöydän keskustelun” ja tiivistivät KAOn opiskelijoiden harjoittelun tuloksia Škodan tehtaalla joulukuulta 2022 helmikuulle 2023.

Työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta olemme kehittäneet ja hyvä esimerkki siitä on Skodalla toteutettava koulutuksen kehittäminen, joka aloitettiin viime 2022 vuoden vaihteessa.

Tällä hetkellä Skodalla työskentelee viisi oppisopimusopiskelijaa osavalmistuksessa ja robotin käyttöön liittyvissä työtehtävissä. Ensi syksyksi Skodalle on suunnitteilla lisätä opiskelijoiden harjoittelupaikkoja erityisesti kiskokaluston hitsaukseen ja varusteluun.