SUSWAM: European Cooperation Day

Submitted by KA10013 on
European Cooperation Day

European Cooperation Day-tapahtuma järjestettiin 18.9.2020. Tapahtuman konferenssi järjestettiin paikan päällä ja etäyhteyksin, ja yhteensä osallistujia oli 70: 30 paikan päällä, ja 40 verkossa. Kostamuksen kaupunkiympäristö nousi esille kymmenen Karelia CBC-ohjelman hankkeen myötä. Osallistujat olivat hyvin kiinnostuneita Kostamukseen liittyvistä hankkeista.

Kaikkien yllätykseksi SUSWAM-jätehuoltohanke nousi yleisön keskuudessa suurimmaksi keskustelunaiheeksi. Anna Belenikhina, hankkeen projektipäällikkö Kajaanin ammattikorkeakoululta, piti yleisölle katsauksen projektiin ja alleviivasi ongelmakohtia molempien hankealueiden jätehuollossa.

Anatoly Evgenievich Mikhailov, OOO MSA-jätehuoltoyhtiön toiminnanjohtaja ja SUSWAM-hankkeen projektikumppani kertoi yleisölle hankkeen etenemisestä Kostamuksen alueella. Tapetille nousi ongelmia muun muassa kiinteän kotitalousjätteen kierrätyksen suhteen – kaupungin kaatopaikka ei kykene vastaanottamaan kaikkea kotitalousjätettä, jonka prosessoinnille olisi tarve. Esimerkiksi lasinkeräykselle tarkoitettu astia täyttyi äärimmilleen jo ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön – ja lasille ei ole jatkokäsittelymahdollisuutta.

Toinen Kostamuksessa kohdattu ongelma liittyy kotitalousjätteen säilytykseen. Petroskoissa kotitalousjätteet toimitetaan valmiiksi asennettuihin säiliöihin asutusalueilla, joka taas johtaa rottaongelmiin ja ääriään myöten täynnä oleviin jätteenkeräyspisteisiin. Kostamuksessa jätteenkeräys on aikataulutettu talouskohtaisesti, ja asukkaat toimittavat jätteensä suoraan keräysautoon. Tällä hetkellä asukkaat hoitavat jätteiden esilajittelun itse, ja tätä työtä jatketaan kaatopaikalla – mutta asukkaiden tämänhetkinen lajitteluosaaminen on vajavaista. Tästä syystä lajittelun opetteleminen tulisi aloittaa jo esikoulussa, kuten se Kostamuksessa aloitetaankin, muun ympäristökasvatuksen ohella.

Kostamuksen luonnonpuiston ja Kalevalan kansallispuiston luontokeskus on omistanut kokonaisen osa-alueen ympäristökasvatukselle, ja vuoden läpi Kostamuksen asukkaat ja koululaiset vierailevat keskuksessa tutustumassa lajtteluun.

SUSWAM-hankkeessa suunnitellaan otettavan osaa Kostamuksen Taiteiden Yöhön lokakuussa 2020. Miten jäte ja taide liittyvät toisiinsa? Suunnitelmissa on keskustella jätteiden kierrätyksestä, kuunnella jazz-konserttia jossa esiintyjät soittavat kierrätetyistä materiaaleista tehtyjä soittimia joita esitellään myös museossa, ja osallistua itse soitinten tekemiseen.

Kostamuksen kaupungin SUSWAM-hankkeen projektipäällikkö, Galina Potapova