SUSWAM mukana edistämässä lajittelukasvatusta Kostamuksessa

Submitted by KA10013 on
SUSWAM and children from Center of Additional Education

30.5.-4.6.2021 Kostamuksen koulutuskeskuksessa järjestettiin jätteenlajittelukampanja osana SUSWAM-hanketta. Koulutuskeskuksen henkilökunta otti osaa lajitteluun työpaikallaan, kuin myös toi lajiteltavaksi Kostamuksessa vaikeiksi koettuja jätejakeita, kuten käytettyjä paristoja. Kostamuksen kaupunki ja OOO MSA tukivat kampanjaa omalta osaltaan, ja toimittivat kampanjaan osallistuneille palkinnot. Lajiteltavien jätteiden säilytys on yksi suurimmista jätelajittelun ongelmista Venäjällä, koska asunnot ovat usein pieniä ja jaettuja jätteensäilytystiloja harvemmin on.

Heinäkuussa 2021 lisäkoulutusta järjestävä keskus Kostamuksessa järjesti neljä erilaista ympäristökasvatuskurssia lapsille, yhteistyössä OOO MSA:n ja Kostamuksen kaupungin kanssa. Kurssit toteutettiin kadulla pelattavan pelin muodossa, ja lapset oppivat kuinka lajitella jätteitä, katsoivat opetusvideoita ja tulivat tutuiksi "vastuullisen shoppailun" salojen kanssa. Lisäksi, lapset ottivat osaa katuroskien "metsästykseen", ja selvittivät useita tietovisoja jätelajittelun tiimoilta. Jälleen kerran, OOO MSA toimitti lapsille palkinnot hienosta työstä.

Ympäristökasvatus koetaan tärkeäksi Kostamuksessa, ja kaupunki tekee parhaansa jotta asukkaat voisivat mahdollisimman laajalti osallistua vastuulliseen jätesuunnitelmaan.