SUSWAM projektiuutisia, kesä 2021

Submitted by KA10013 on
Clean Games

SUSWAM etenee hyvin, huolimatta COVID-19-pandemian aiheuttamista rajoituksista.

OOO MSA:n hallinnoiman kaatopaikan maantäyttöprojekti etenee. Kesällä 2020 maata siirrettiin, ja kaatopaikan alle asetettiin ”kivityyny” tukemaan pehmeää maaperää. Joulukuusta 2020 toukokuuhun 2021 asfaltointia viivytettiin talviolosuhteiden vuoksi. Nyt kesällä 2021 on käynnissä alfaltointifirmojen kilpailutus, ja asfaltointia on siirretty kesälle 2022, kuten alun perinkin oli suunniteltu.

Kostamuksessa järjestettiin useita tapaamisia ongelmallisten jätejakeiden prosessoimisen tienoilta. Tapaamisiin otti osaa poikkeuksetta usea projektikumppani ja sidosryhmä, kuten alueellisia päättäjiä, jätehuoltoyrityksiä, ekologeja, vapaaehtoisia, alueen senhetkinen jätteenkuljetusfirma sekä Karelia CBC-ohjelman edustajia. Kostamuksessa harkitaan mahdollisuutta järjestää biojätteiden kompostointia laajemmalla skaalalla, ja mahdollisuutta ja kompostointiin siirtymisen hyötyjä tutkitaan asiantuntijatahoilla.

Suomen puolella toteutettiin sosiaalisen median kampanja lajittelutietoisuuden lisäämiseksi. Kampanja järjestettiin kesäkuussa, ja siinä olivat mukana Ekokymppi, lajittelukeskus Entrinki sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Entrinki myöskin valmistelee videokoulutusta arvokkaiden jätejakeiden lajittelusta. Video tullaan jakamaan venäläisten projektikumppanien kanssa. Toivomme, että ainakin osa suomalaisista käytännöistä tullaan ottamaan käyttöön myös Venäjällä.

Kostamuksen asukkaiden ympäristökasvatusta tukeakseen SUSWAM-hanke ottaa osaa Clean Games-nimiseen tapahtumaan heinäkuussa 2021. Clean Games (https://cleangames.org) on kansainvälinen konsepti, jossa joukkueet kilpailevat keskenään keräämällä ja lajittelemalla ympäristöstä löytyviä jätteitä, kuten esim. roskia kaduilta. Kilpailun tehtävät sisältävät mm. erityisten esineiden etsimistä, ympäristöllisten palapelien ratkomista, ja pisteiden keräämistä lajittelemalla. Eniten tehtäviä suorittanut ja pisteitä kerännyt joukkue voittaa. Pelin löytää myös mobiilisovelluksena, ja konseptin käyttäminen on ilmaista kaikille. Ensimmäinen kansainvälinen Clean Games-kilpailu järjestettiin Baltian maiden kesken vuonna 2019 osana World Cleanup Day-tapahtumaa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu keskustelee kaupungin ja Clean Games-konseptin pääjärjestäjien kanssa mahdollisuudesta järjestää Clean Games-kilpailu myös Kajaanissa ja muualla Suomessa vuonna 2022. Tämä olisi ainutlaatuinen tilaisuus vahvistaa ympäristötietoisuutta, tukea ympäristökasvatusta ja rajayhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä.