Videot metsien kasvupaikkatyyppien tunnistamiseen

Submitted by KA5002 on
Kuva Hannu Nousiainen

ECODIVE on julkaissut kaksi videota kivennäismaiden metsien kasvupaikkatyyppien tunnistamisesta maastossa.

Kasvupaikkatyypit lyhyesti: https://www.youtube.com/watch?v=acipvhLDuXI  Video esittelee kivennäismaiden metsien kasvupaikkatyyppien tunnistamisen perusteet ns. yksisuuntaista kysymyssarjaa apuna käyttäen. 

Kivennäismaiden metsien kasvupaikkatyyppien tunnistaminen https://www.youtube.com/watch?v=LKRvM_ztjrc Video esittelee kivennäismaiden metsien kasvupaikkatyyppien ja niiden metsätyyppien luokittelun ns. yksisuuntaista kysymyssarjaa apuna käyttäen. Mukana on myös hiljattain hakkuin käsiteltyjä kohteita. Esimerkkialueena on Etelä-Suomen metsäkasvillisuusvyöhykkeen pohjoisosat.