KAMK ESPP:n typpityöpajassa

Submitted by KA10013 on
ESPP PDF

KAMK esitteli NutriCON-teknologian ensimmäisessä typen talteenottotyöpajassa, jonka European Sustainable Phosphorus Platform (ESPP) järjesti Brysselissä, Belgiassa 19. tammikuuta 2023. ESPP:n työpajaan otti osaa lähes 150 osallistujaa. Työpaja sisälsi yleiskatsauksen typen talteenottoteknologioihin, esityksiä käynnissä olevasta tutkimuksesta eri puolilla EU:ta ja paneelikeskustelun poliittisesta ja lainsäädännöllisestä kontekstista.

WaterPRO-projektin aikana kehitettyä typen talteenottotekniikkaa pilotoitiin SUSWAM-projektissa Kajaanissa, Majasaaren kaatopaikalla kesällä 2022. Teknologiaa testataan uudessa ympäristössä kesällä 2023, osana REMAC-projektin rakennuttaman Puolangan biokaasulaitoksen toimintaa.

Yleiskatsaus toimialan näkökulmista ja keskustelu siitä, kuinka kehittää lisätoimia typen talteenoton täysimääräiseksi toteuttamiseksi EU:ssa on julkaistu ESPP:n SCOPE-uutiskirjeessä nro 145.

Työpajan tuloksena ESPP perustaa typen talteenottotyöryhmän, jonka tavoitteena on:

• Tunnistaa toimet typen talteenoton kehittämisen ja täytäntöönpanon tukemiseksi

• Määritellä poliittisille päättäjille esitettävät konsensusehdotukset typen talteenoton vaihtoehdoista

Työpajassa käsiteltiin myös jätevirroista peräisin olevan typen "teknistä kierrätystä" - eli sen ohjaamista hyötykäyttöön lannoitteina tai kemianteollisuudessa.

Lisää työpajasta ja sen käsittelemistä aiheista: Summary of the ESPP Workshop (19th January 2023) on Nitrogen Recovery