ECODIVE - Metsien luonnontuotteet osana biotaloutta (KA5002)

Toteutus: 2019 – 2022
Koordinaattori: Luonnonvarakeskus (Luke)
Partneri: Karjalan Tutkimuskeskuksen Metsäntutkimuslaitos, Venäjän Tiedeakatemia (FRI KarRC RAS)

TAUSTA

Puhdas ja monimuotoinen metsäluonto on elinympäristön perusta ja Karelia CBC-ohjelma-alueen vahvuus. Metsien aluskasvillisuus tuottaa monia luonnontuotteita, kuten metsämarjoja ja muita vähemmän tunnettuja ja hyödynnettyjä kasvinosia. Viime vuosina monien metsien luonnontuotteiden arvostus on noussut selvästi niiden terveyttä edistävien ainesosien tultua yleiseen tietoisuuteen. Arvostuksen ja kysynnän kasvu tarjoaa mahdollisuuksia laajentaa ja lisätä metsien luonnontuotteiden käyttöä ja jalostusastetta myös Karelia CBC -alueella. Tämän tavoitteen edistämiseksi tarvitaan enemmän tietoa metsien luonnontuotteiden satoihin ja nk. funktionaalisten yhdisteiden pitoisuuksiin vaikuttavista tekijöistä.

 

TAVOITE

ECODIVE-projektin tavoitteena on lisätä tietoa ja tietoisuutta ympäristötekijöistä, jotka säätelevät metsien luonnontuotteiden satoisuutta ja niiden sisältämien funktionaalisten yhdisteiden pitoisuuksia.

Hankeuutiset

AKTIVITEETIT

  • Tuotamme NONWOOD PACKAGE -nimisen tietopaketin, johon kootaan  projektin tulokset ja ajankotaista tietoa metsämarjoista ja muista metsien luonnontuotteista.

 

  • Analysoimme metsänhoidon ja ympäristötekijöiden vaikutuksia metsämarjojen ja muiden metsien luonnontuotteiden satopotentiaaliin. 

 

  • Kehitämme marjasatomallit Venäjän Karjalaan Suomessa laadittujen marjasatomallien avulla. Muiden metsien luonnontuotteiden satopotentiaalia arvioidaan maastomittauksilla ja mallinnuksilla.

 

  • Tuotamme paikkatietoa metsämarjojen ja muiden metsien luonnontuotteiden satopoteniaalista ja ns. "hot spot" -alueista. Kohdelajeina ovat mustikka, maitohorsma, kanerva ja variksenmarja.

 

  • Tuotamme tietoa siitä, miten kasvupaikka vaikuttaa mustikan terveyttä edistävään antosyaniinipitoisuuteen.
SUOMI

Luonnonvarakeskus (Luke)

Paavo Havaksentie 3

90570 Oulu

Projektikoordinaattori: Päivi Merilä

Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) luke.fi

 

VENÄJÄ

Metsäntutkimuslaitos, Karjalan tutkimuskeskus, Venäjän tiedeakatemia (FRI KarRC RAS)

11 Pushkinskaya St.

185910 Petrozavodsk, Karelia, Venäjä

Yhteyshenkilö: Nadezhda Genikova

Sähköposti: sukunimi (at) krc.karelia.ru