KA10020 PeatStop – Hulevesien hallinnan kehittämishanke Kainuussa ja Karjalassa

PeatStop-projekti pureutuu hulevesien hallintaan Karelia CBC-ohjelman toimialueilla. Projektin tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja hulevesivalumien tuomiin ympäristökuormituksiin, esimerkiksi asentamalla suodattimia ja hapetuslaitteita vesistöihin. Tarkemmin ottaen, PeatStop tähtää kehittämään käytännön ratkaisuja, joilla parannetaan kaupunkiympäristöjen vesistöjen tilaa, ja estetään niiden rehevöitymistä ja saastumista.

Kajaanissa hankkeen päätarkoitus on puuttua Kaupunginlammen rehevöitymiseen. Kaupunginlampi ottaa vastaan suurimman osan sadevesien valumista ja siihen laskee myös useampi sadevesiviemäri, joten saasteiden ja kemikaalien määrä lammen vedessä on suuri. Saasteiden määrää ja koostumusta ei vielä kuitenkaan tarkalleen tiedetä, joten on erityisen tärkeää seurata ja mitata vesistön tilaa. PeatStop-projekti tulee auttamaan Kaupunginlammen ympäristön eheytymistä, ja siitä saadaan myös paljon uutta, tärkeää tietoa vastaavien hulevesiongelmien ratkaisuun.

Vuoden 2021 syksyyn mennessä PeatStopin osalta Kajaanissa on toteutettu parikin hapetuslaitepilottia - toinen Vimpelinlammessa ja toinen Kaupunginlammessa, Kaupunginlampeen laskevaan hulevesiviemäriin on asennettu pilottina suodatusarkku joka käsittelee lampeen laskevaa vettä, ja Ämmänpuronpuistoon yläkaupungille on rakennettu lampipuhdistamo, joka hidastaa lampeen virtaavaa vettä niin, että sen mukana kulkeutuva sakka ehtii laskeutua pohjaan, ennen kuin vesi jatkaa matkaa.

Ennen vuoden 2022 maaliskuuta hankkeen toteutusalueeseen kuului myös Venäjän Karjala. Petroskoissa puututtiin Äänisjärveen maaperästä liukenevan öljyn aiheuttamiin ongelmiin. Kuitenkin, johtuen Venäjän sotatoimista Ukrainassa, kaikki organisaatiollinen yhteistyö Venäjän kanssa on sittemmin lopetettu.

Projektin osaksi on kirjattu myös toteutusalueiden pitkäjänteinen tarkastelu, jolla turvataan tulevaisuuden osaaminen ja kehitys luonnonvesistöjen puhdistusprosessien kannalta myös muilla Karelia CBC-ohjelman toimialueilla. Tapauksista saadaan paljon lisää informaatiota luonnonvesistöjen tilan tarkasteluun, sen parantamiseen, ja saastumisen ennaltaehkäisyyn.

 

Hankeuutiset

Hankkeen yhteistyökumppaneina on yhdistelmä alan erikoisosaajia, mikä on tarpeen, jotta pystymme luomaan kokonaisuuden, jolla voidaan toteuttaa hankkeen tavoite.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu toimii hankkeen vetäjänä, ja tuo peliin asiantuntemusta ympäristöteknologisista ratkaisuista sekä ympäristöystävällisistä materiaalivalmisteista. Pyrimme luomaan korkeatasoista, ammattitaitoista erikoisosaamista myös tulevaisuuden käyttötarkoituksiin huleveden hallinnan ja sen aiheuttamien ongelmien ehkäisyn saralla. Molemmat alkuperäiset hankkeen kotikaupungit, Kajaani ja Petroskoi, tunnistivat tarpeen hulevesiongelman ratkaisuille, ja investoivat tasapuolisesti, jotta kyseinen rajayhteistyöhanke tuottaisi parhaan mahdollisen tuloksen.

Hankkeen toteuttavilla tahoilla on laajat yhteistyökumppanuudet muiden alan toimijoiden kanssa. Näin varmistetaan laitteiston ja mittaus- sekä seurantajärjestelmien laatu ja toimivuus.

 

Lisätietoa PeatStop-hankkeen yhteistyökumppaneista:

Kajaanin Ammattikorkeakoulu: http://www.kamk.fi 

Kajaanin kaupunki: www.kajaani.fi

Ennen maaliskuuta 2022 mukana Venäjältä olivat myös Regional Company Water and Ecology LLC ja Petroskoin kaupunki.

Vuosina 2020 ja 2021 PeatStop-hankkeen yhteydessä suoritettiin intensiivisiä hulevesien ravinnekuormituksen mittauksia ympäri Kajaanin puistoalueita, jotta saataisiin selville ravinnekuormituksen pahimmat ongelmat ja lähteet. Alla olevasta raportista voit lukea vuoden 2020 mittaustuloksista.

Raportti huleveden ravinnekuormituksesta, Kajaani 2020

--------------------------------

PeatStop-hankkeessa tähtäimessämme on päästä hyvään käsitykseen siitä, millaisessa tilanteessa olemme hulevesien kuljettaman ravinnekuorman kanssa. Tällä välilehdellä julkaisemme raportteja sekä artikkeleita, joita olemme hankkeen myötä tuottaneet, aiheine muun muassa ympäristöntarkkailun työvälineet, ja uudet innovaatiot reaaliajassa tapahtuvaan ympäristön havainnointiin.

Oletko kiinnostunut osallistavaa havainnointia ympäristöntarkkailun työkaluna? Alla olevasta linkistä pääset Procedia Environmental Journalin julkaisuun, jossa asiaa taustoitetaan tehokkaasti. Artikkeli on kirjoitettu PeatStop-hankkeen yhteydessä.

PARTICIPATORY MONITORING AS A SUPPORTIVE TOOL FOR BETTER SITUATIONAL AWARENESS IN CONTAMINANTS’ LEAKAGE AND PREVENTION OF ENVIRONMENTAL POLLUTION

--------------------------------

PeatStop-hankkeessa on kehitetty ympäristöhavainnointiin tarkoitettua monipuolista mobiilisovellusta. Sovellus on tällä hetkellä testikäytössä hankekumppaneiden ja -työntekijöiden kesken. Keskeneräisyydestä huolimatta, alla olevista ruudunkaappauksista saa idean siitä, mihin mobiilisovellus tähtää!

PeatStopin keskeneräinen mobiilisovellus, ruutukaappaus
Ruudunkaappauksia PeatStopin keskeneräisestä mobiilisovelluksesta

Sovellus on suunniteltu sekä varsinaisten veden laatua kuvaavian mittaustulosten että aistinvaraisten arviontien tallentamiseen. Tulokset näkyvät karttapohjalla aikaleimalla varustettuina. Tavoitteenamme on kehittää tästä sovelluksesta informaatiopalvelu, joka antaa monille sidoryhmille suuntaa-antavaa tietoa vesien laatuun liittyvistä ilmiöistä.

Se, ettei PeatStopin oma mobiilisovellus ole vielä valmis, ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ympäristöhavainnointia voisi tehdä muutenkin - tai etteikö sitä varten olisi olemassa jo sovelluksia!

Suomalaisen Treebuddy-tiimin kehittämä Envirate on saatavilla niin verkossa, kuin myös mobiilisovelluksena. Envirate on toimiva, yksinkertainen sovellus, jonka avulla käyttäjä voi syöttää tietoja ympäristöstään lokaatiosta huolimatta haju-, näkö-, ja kuuloaistin perusteella.

Ruudunkaappaus Envirate-sovelluksesta
Ruudunkaappaus Envirate-sovelluksesta

Syötetyt tiedot rekisteröityvät järjestelmään, ja niitä pääsee sittemmin tutkimaan kartalta, jonne tieto ilmaantuu värillisenä nappulana. Nappulan väri määräytyy syötettyjen tietojen mukaan; Jos ympäristö näyttää hyvältä, nappula on vihreä - ja taas, mitä huolestuttavampia havainnot ovat, sitä punaisemmaksi se muuttuu.

Outi Laatikainen
projektipäällikkö, erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@kamk.fi
p. +358 44 710 1662

Kajaanin ammattikorkeakoulu
PL 52 Ketunpolku 1, TIETO 1
FI-87101 Kajaani, Finland