Metsäsektorin pk-yrittäjyyden edistäminen Suomen ja Venäjän Karjalassa (Bofori) KA4002

banneri.png

Tervetuloa Bofori-hankkeen kotisivuille!


Hanke pyrkii edistämään metsäsektorin pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaa ja yhteistyötä Karjalan raja-alueohjelman alueella. Ohjelman toiminta-alueeseen kuuluvat Suomessa Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat.

Hankeuutiset

Tausta

Tällä hetkellä yhteistyö kahden Karjalan välillä on vaatimatonta, eikä suomalaiseen metsätalouden osaamiseen liittyvää potentiaalia hyödynnetä täysimääräisesti.

Venäjän Karjalassa metsäyritykset kamppailevat tehottoman puuhuollon ja riittämättömien metsäpalvelujen kanssa, kun taas Suomen puolella rajaa puuntuotantoketju on viritetty hyvään kuntoon ja toimivista metsäpalveluista on vuosikymmenten kokemus. Metsäalaa vaivaavat ongelmat voivat myös olla samankaltaisia molemmin puolin rajaa, ja yhteistyöllä voitaisiin löytää ratkaisuja. Lisäksi uutta teknologiaa hyödyntämällä voidaan saada kustannustehokkaasti ja nopeasti tietoa metsien nykytilasta ja muutoksista, mikä on oleellista metsätalouden toimenpiteiden suunnittelussa. 

Tavoitteet

Hankkeen yleinen tavoite on tukea kasvavaa pienten ja keskisuurten yritysten rajanylittävää liiketoimintaa. Erityistavoitteena on lisätä metsäsektorin pienten ja keskisuurten yritysten rajanylittävää liiketoimintaa ja yhteistyötä.

Tulokset

  1. Metsäpalvelujen välitykseen liittyvän liiketoimintamallin luominen rajanylittävälle liiketoiminnalle. Analyysi suomalaisten metsäpalvelujen soveltuvuudesta Venäjän olosuhteisiin ja metsäpalvelujen vientimahdollisuuksien testaaminen Suomesta Venäjän Karjalaan. Rajanylittävien metsäpalvelutarpeiden ja -mahdollisuuksien kartoittaminen pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan lisäämiseksi, esimerkiksi käyttämällä tilapäistä venäläistä työvoimaa Suomessa. Liiketoimintamallit, riskit ja toimintaan liittyvät erityispiirteet (normit) analysoidaan ja metsäpalvelupotentiaali arvioidaan.
  2. Metsätietoon perustuvien palveluiden tuottaminen. Koulutuspaketit tarjoavat teoriaan ja käytännön taitoihin perustuvia valmiuksia Petroskoin koulutuskeskuksessa. Koulutukseen liittyviä toimintoja järjestetään rajan molemmin puolin. Koulutuksen sisältö kattaa puuntuotannon kaikki vaiheet ja perustuu yritysten tarveanalyysiin.
  3. Uusien palvelujen luominen ajantasaisen ja tarkan metsävarojen nykytilan ja muutostietojen tuottamiseksi. Korkearesoluutioista kaukokartoitustietoa ja miehittämättömien pienkoptereiden tuottamaa tietoa käytetään yritysten ja metsänomistajien erityistarpeisiin, joita voivat olla puustovauriot, harvennus- ja uudistamisalueiden tarkastukset, puustoon laatuun liittyvät tiedot, korjuupalstojen saavutettavuus- ja olosuhdetiedot ja metsäalueiden kulkukelpoisuustiedot. 

 

Partnerit

Suomi:

Luonnonvarakeskus (Luke)

Suomen metsäkeskus

Riveria - Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Venäjä:

Karjalan metsäntutkimuslaitos

Petroskoin valtionyliopisto

Zapkarelles Oy metsätalous- ja puunkorjuuyritys

Suomi:

Hankekoordinaattori Pasi Poikonen

Luonnonvarakeskus (Luke)

Puh. 029 532 5188

pasi.poikonen @ luke.fi

Venäjä:

Anton Sokolov

Petroskoin valtionyliopisto

Puh. +7 8142 76 45 98

a_sokolov @ petrsu.ru