KA10020 PeatStop – Hulevesien hallinnan kehittämishanke Kainuussa ja Karjalassa

PeatStop-projekti pureutuu hulevesien hallintaan Karelia CBC-ohjelman toimialueilla. Projektin tarkoituksena on löytää kestäviä ratkaisuja hulevesivalumien tuomiin ympäristökuormituksiin, esimerkiksi asentamalla suodattimia ja hapetuslaitteita vesistöihin Kainuussa ja Venäjän Karjalassa. Tarkemmin ottaen, PeatStop tähtää kehittämään käytännön ratkaisuja, joilla parannetaan kaupunkiympäristöjen vesistöjen tilaa, ja estetään niiden rehevöitymistä ja saastumista.

Kajaanissa hankkeen päätarkoitus on puuttua Kaupunginlammen rehevöitymiseen. Kaupunginlampi ottaa vastaan suurimman osan sadevesien valumista ja siihen laskee myös useampi sadevesiviemäri, joten saasteiden ja kemikaalien määrä lammen vedessä on suuri. Saasteiden määrää ja koostumusta ei vielä kuitenkaan tarkalleen tiedetä, joten on erityisen tärkeää seurata ja mitata vesistön tilaa. PeatStop-projekti tulee auttamaan Kaupunginlammen ympäristön eheytymistä, ja siitä saadaan myös paljon uutta, tärkeää tietoa vastaavien hulevesiongelmien ratkaisuun.

Petroskoissa taas puututaan Äänisjärveen maaperästä liukenevan öljyn aiheuttamiin ongelmiin, ja turvataan luonnonveden laatu. Ääniseen laskeutuu 12 sadevesiviemäriä, joiden mukana veteen pääsee öljyä ja saasteita. Yksi kyseisten viemäreiden laskupaikoista on lähellä suurta julkista rantaa, ja alueen lähistöllä sijaitsee myös juomaveden ottopaikka. Suodattimien suunnittelu ja rakentaminen ratkaisee suuren osan ongelmasta, ja avustaa tulevaisuuden hankkeiden toteutuksessa.

Projektin osaksi on kirjattu myös molempien alueiden pitkäjänteinen tarkastelu, jolla turvataan tulevaisuuden osaaminen ja kehitys luonnonvesistöjen puhdistusprosessien kannalta myös muilla Karelia CBC-ohjelman toimialueilla. Molemmista tapauksista saadaan paljon lisää informaatiota luonnonvesistöjen tilan tarkasteluun, sen parantamiseen, ja saastumisen ennaltaehkäisyyn.

 

Hankeuutiset

Hankkeen yhteistyökumppaneina on yhdistelmä alan erikoisosaajia, mikä on tarpeen, jotta pystymme luomaan kokonaisuuden, jolla voidaan toteuttaa hankkeen tavoite.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu toimii hankkeen vetäjänä, ja tuo peliin asiantuntemusta ympäristöteknologisista ratkaisuista sekä ympäristöystävällisistä materiaalivalmisteista, kun taas Regional Company Water and Ecology, Petroskoissa, vastaa hankkeen teknisistä toteutuksista laitteiston suhteen. Yhdistelmä tuottaa mahdollisuuksia luoda korkeatasoista, ammattitaitoista erikoisosaamista myös tulevaisuuden käyttötarkoituksiin huleveden hallinnan ja sen aiheuttamien ongelmien ehkäisyn saralla. Molemmat hankkeen kotikaupungit, Kajaani ja Petroskoi, ovat tunnistaneet tarpeen hulevesiongelman ratkaisuille, ja investoivat tasapuolisesti, jotta kyseinen rajayhteistyöhanke tuottaisi parhaan mahdollisen tuloksen.

Molemmilla hankkeen toteuttavilla tahoilla on laajat yhteistyökumppanuudet muiden alan toimijoiden kanssa. Näin varmistetaan laitteiston ja mittaus- sekä seurantajärjestelmien laatu ja toimivuus.

 

Lisätietoa PeatStop-hankkeen yhteistyökumppaneista:

Kajaanin Ammattikorkeakoulu: http://www.kamk.fi 

Regional Company Water and Ecology LLC: http://Elena-grafova.ru 

Kajaanin kaupunki: www.kajaani.fi

Petroskoin kaupunki: http://petrozavodsk-mo.ru

Projektipäällikkö:

Outi Laatikainen
Erityisasiantuntija
Kajaanin Ammattikorkeakoulu
CEMIS – Centre for measurement and information systems
outi.laatikainen@kamk.fi
+358 44 710 1662