SUSWAM-projektiuutisia

Submitted by KA10013 on
Landfill site in Kostomuksha

SUSWAM-hanke etenee hyvää tahtia, huolimatta siitä, että COVID-19-pandemia on tehnyt hanketapaamisista ja vierailuista hankalia järjestää.

Hankkeen yhteydessä on valmistunut benchmarking-raportti tämänhetkisistä jätehuollon ratkaisuista Kainuussa ja Venäjän Karjalassa. Raportti sisältää tarkkaa informaatiota jätteen erilliskeräyksestä Suomessa, erilaisten jätejakeiden käsittelystä Kainuussa, ja niistä jotka kuljetetaan käsiteltäväksi muualle Suomeen. Analyysi syventyy jätehuollollisiin ongelmiin molemmilla toiminta-alueilla, ja tuo tietoon mahdollisia ratkaisuja joita voitaisiin hyödyntää Venäjän Karjalassa.

Kostamuksen kaatopaikka-alueen nykyaikaistaminen on laitettu aluilleen onnistuneesti. Pohjatöitä tehdään, ja maaperää työstetään, jotta sen päälle voitaisiin rakentaa toimiva uusi ratkaisu. Keväällä kilpailutettiin rakennustöiden ja muun asiantuntijatyön urakoitsijat.

Maanmittausinsinööri ohjaa ja valvoo rakennustöitä kaatopaikka-alueella. Myöskin maaperään istutettavien kivien kustantamisesta käytiin neuvotteluja Karelsky Okatysh JSC-yhtiön kanssa.

Alueen asfaltointi on ajoitettu kesälle 2021.