Lait ja asetukset

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 232/2014, Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta 

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 897/2014 Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N.o 232/2014 nojalla rahoitettavien rajatylittävän yhteistyön ohjelmien täytäntöönpanoa koskevien erityissäännösten vahvistamisesta

Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä 657/2015