Toimintalinjat

1. toimintalinja: Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö

Ensimmäisellä toimintalinjalla kehitetään ja luodaan mahdollisuuksia rajanylittävälle liiketoiminnalle. Tavoitteena on, että rajanylittävä liiketoiminta luo uusia työpaikkoja sekä alueella jo asuville että heille, jotka ovat halukkaita muuttamaan ohjelma-alueelle. Erityiskohderyhmänä ovat nuoret.

2. toimintalinja: Houkutteleva kulttuuriympäristö

Toisella toimintalinjalla annetaan mahdollisuus kulttuurin kehittämiseen. Kulttuuritoimijoiden osaamiseen, esimerkiksi yrittäjyyteen, markkinointiin ja verkoistoitumiseen, panostaminen on toimintalinjan hankkeissa keskeisessä roolissa. Tavoitteena on kehittää myös kulttuuriyritysten ansaintalogiikkaa.

3. toimintalinja: Puhdas ja miellyttävä asuinympäristö

Puhdas luonto ja monimuotoinen kulttuuri ovat ohjelma-alueen vahvuustekijöitä. Kolmannen toimintalinjan tavoitteena on näitä vahvuustekijöitä hyödyntämällä saada ihmiset pysymään tai muuttamaan alueelle.

Ympäristöön liittyvissä toimenpiteissä keskitytään asuinympäristöön huomioiden myös rakennettu ympäristö. Ympäristöteknologian ja -osaamisen hyödyntäminen hyödyttää rajan molemmin puolin ja parantaa ihmisten elinolosuhteita oli sitten kyse vesihuollosta, jätehuollosta tai energiatehokkuudesta. Ohjelma-alueelta löytyy sekä osaamista että kehittämistarpeita. Toimintalinjalla huomioidaan myös ympäristötietoisuuteen ja -tietotaitoon liittyvät hankkeet.

4. toimintalinja: Toimivat rajanylitykset

Mahdollisuus ylittää raja helposti ja sujuvasti on yksi edellytys aktiiviseen rajan ylittävään yhteistyöhön – sekä ihmisten että liiketoiminnan näkökulmasta. Rajainfrastuktuuri on on yhteyksien solmukohta. Ohjelma keskittyy pullonkaulojen poistamiseen ohjelma-alueen kansainvälisillä rajanylityspaikoilla ja pyrkii näin madaltamaan rajan ylittämisen kynnystä. Myös tavaraliikenne huomioidaan.

Neljännen toimintalinjan hankkeet toteutetaan isoina investointihankkeina (LIPS), joihin rahoitus myönnetään suoraan.