Hakukierrokset

Hakukierrokset vuonna 2021

Hakukierros aukeaa 14.12.2021 ja sulkeutuu 17.3.2022

Hakupaketti:

Guidelines for the Call

Budget template

Logical Framework Matrix template

Partnership statement template

Communication plan template

Hakemus täytetään PROMAS-järjestelmässä.

Tämä on täydentävä hakukierros, jossa uudelleen sidotaan päättyneistä hankkeista vapautunutta rahoitusta. Rahoitettavat hankkeet ovat joko kehittämis- tai kapitalisaatiohankkeita.

Kehittämishankkeessa työskennellään ohjelman toimintalinjan ja toimintalinjaelementin mukaisen erityistavoitteen saavuttamiseksi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat minimissään 50 000 euroa.

Kapitalisaatiohanke liittyy toteutettuun, joko päättyneeseen tai käynnissä olevaan, Karelia CBC -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on jatkokehittää ja/tai laajemmin levittää hankkeessa kehitettyjä tuotoksia. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 20 000 - 60 0000 euroa.
 

Hakukierroksella sidotaan päättyvistä hankkeista vapautuvaa rahoitusta. Hakukierrosta avattaessa jaettavissa oleva summa ei ole tiedossa.

Hakukierros on yksivaiheinen.

Hallintoviranomaiselta saat tietoa hakukierroksesta, hakemisesta ja hakemuksen jättämisestä. Tarjoamme hakijoille mahdollisuuden myös kahdenkeskisiin konsultaatioihin. Tapaamisen voi varata tästä kalenterista.

Hakemuksen liitteet toimitetaan ainoastaan Promas-järjestelmässä. Allekirjoitetun hakemuksen liitteenä ei tarvitse toimittaa tulostettuja liitteitä. Ainoastaan pyydetyt liitteet huomioidaan arvioinnissa.

 

Hakukierrokset vuonna 2019

1.10.2019 avattiin hakukierros, jolla oli mahdollista hakea rahoitusta toimintalinjalta 3, Puhdas ja miellyttävä elinympäristö. Hakemusten tuli liittyä joko jätehuoltoon tai biodiversiteetin säilyttämiseen. Rahoitussa oli haettavissa 5 043 597 euroa. Hakukierros suljettiin 5.12.2019.

Hankehakemukseen oli sisällytettävä investointiosio, joka on suuruudeltaan vähintään 1 000 000 euroa. Hakukierros oli yksivaiheinen.

Hakukierros avattiin ehdollisena: ennen rahoitussopimusten allekirjoittamista Euroopan komission oli hyväksyttävä ohjelma-asiakirjaan tarvittavat muutokset.

Hallintoviranomaiselta voi pyytää lisätietoa hakukierrokseen, rahoituksen hakemiseen ja hakemuksen jättämiseen liittyvissä asioissa. Hallintoviranomainen tarjoaa hakijoille myös mahdollisuuden kahdenkeskisiin konsultaatioihin. Konsultaatiopyynnöt toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kareliacbc[at]kareliacbc.info.

Hakupaketti

 

Hakukierrokset vuonna 2018

Hakukierros avattiin 27.8.2018. Hakemuksia oli mahdollista jättää toimintalijoihin 1. Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö, 2. Houkutteleva kulttuuriympäristö ja 3. Puhdas ja miellyttävä asuinympäristö.

Haettavissa olivat kaikki kehittämishankkeisiin jäljellä olevat varat, yhteensä 6 758 319 euroa. Ensimmäisen toimintalinjan hankkeisiin oli varattu 2,67 miljoonaa euroa, toisen toimintalinjan hankkeisiin 2,01 miljoonaa euroa ja kolmannen toimintalinjan hankkeisiin 2,03 miljoonaa euroa.

Hakukierros järjestettiin kaksivaiheisena. Ensimmäinen vaihe oli avoinna 27.8.-15.10.

Hakupaketti

Informaatiotilaisuudet

  • Oulu 28.8.
  • Kajaani 30.8.
  • Petroskoi 6.9.
  • Joensuu 7.9.

 

Hakukierrokset vuonna 2017

Tammikuussa avattiin hakukierros toimintalinjan Houkutteleva kulttuuriympäristö kehittämishankkeille ja toimintalinjojen Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö ja Puhdas ja miellyttävä elinympäristö mikrohankkeille. Mikrohankehaku oli auki 23.3. ja kehittämishankehaku 31.3. saakka.

Maaliskuussa avattiin hakukierros toimintalinjojen Kasvava rajanylittävä yritysyhteistyö ja Puhdas ja miellyttävä elinympäristö kehittämishankkeille. Haku suljettiin 11.5.2017.