MetalBoost - Metallialan toimijoiden yhteistyön vahvistaminen

Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti konepajateollisuuden osaamisvajeeseen, joka on yksi kasvun suurimmista esteistä. Metalliteollisuuden ammattitaitoisista työntekijöistä, erityisesti hitsaajista, koneistajista, huoltomekaniikoista, varustelijoista ja tuotannonvalvojista, on tällä hetkellä krooninen pula. Ongelma on tunnistettu työvoimahallinnossa ja teollisuudessa. Ongelma on samanlainen sekä Kainuussa, että Karjalan tasavallassa.

Työtä tehdään:

  • parantamalla alan imagoa markkinointitoimenpiteillä
  • tukemalla koulutuslaitoksia koulutuksen kehittämisessä
  • työskentelemällä alan yritysten kanssa yhteistyöverkoston rakentamisessa.

Projekti toimii yhteistyössä Kainuulaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.​

Hankeuutiset

Rajayhteistyön vahvistamista metallialalla

Projektibudjetti: 751 535 € ​

Projektin kesto: 03.12.2019 - 31.12.2023

Projektin tavoite

MetalBoost-hanke kokoaa yhteen metallialan toimijoita ympäri Suomen ja parantaa metallialan imagoa erinäisillä toimenpiteillä:

  • parantamalla alan imagoa markkinointitoimenpiteillä

  • tukemalla koulutuslaitoksia koulutuksen kehittämisessä

  • työskentelemällä alan yritysten kanssa yhteistyöverkoston rakentamisessa

Projektin tärkeimmät tavoitteet:

  • Konepajateollisuuden imago ja työympäristö paranevat.  Tähän päästään alan ammattien arvostuksen ja imagon nostamisella. Metallialan koulutusta parannetaan teollisuuden tarpeiden mukaisesti. Yritysten tarpeiden täyttämiseksi ammatillinen koulutus tarvitsee parempaa opetusta sekä parempia opetusvälineitä. Tämän saavuttamiseksi on välttämätöntä tehdä tiiviistä yhteistyötä oppilaitosten ja konepajateollisuuden yritysten välillä.

  • Yritysten välinen yhteistyö kehittyy. Jatkuva vuoropuhelu yritysten välillä kehittää edelleen yhteistyöverkostoja, ja mahdollistaa tiedon jakamisen yritysten tarpeiden mukaisesti. Yritykset kehittävät prosesseja, joiden avulla ne voivat toimia yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Virstanpylväät

Projektissa on asetettu erilaisia virstanpylväitä.

Markkinointitoimenpiteet ja osallistuminen

Projektin aikana kumppanit järjestävät ja osallistuvat useisiin tapahtumiin ja konferensseihin alan mainostamiseksi. Näitä ovat olleet mm. kansainvälinen konferenssi “The history of the College in the history of the republic: 90 years together”, joka omistettiin Petroskoin autoliikenteen tekniikan 90-vuotisjuhlille, osallistuminen WorldSkills Russia IV -aluemestaruuskilpailuihin "Young Professionals", ja uraohjauksen luominen ja itsemääräämistoimintaa pienille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

 

Koulutuspakettien suunnittelu Karjalan ammatillisten oppilaitosten luennoijille ja opettajille

Projektin aikana kumppanit työskentelevät yhteistyökumppaneiden oppilaitosten kanssa suunnittelemalla ja päivittämällä nykyisiä metallialan koulutusohjelmia vastaamaan alan tarpeita. Hanke tarjoaa myös ammatillisia harjoittelupaikkoja opettajille, ja laitteistoa, joita käytetään tulevien ammattilaisten koulutuksessa. Oppilaitoksia autetaan rekrytoimaan uusia opiskelijoita erilaisilla toimilla, kuten osallistumalla koulutusrekrytointitapahtumiin ja auttamalla markkinointimateriaalien luomisessa.

Rajat ylittävän yhteistyön vertailu ja kehittäminen
Projektin aikana kumppanit tekevät yhteistyötä ja luovat analyysin metalliteollisuuden työmarkkinoista ja metallialan yritysten välisistä suhteista. He osallistuvat myös useisiin julkisiin seminaareihin ja paneelikeskusteluihin.

Projektityöryhmä koostuu seuraavista toimijoista:

Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK
Kajaanin ammattikorkeakoulu on korkealaatuista opetusta, ammatillista kasvua sekä tutkimus- ja kehitystyötä tukeva kolmannen asteen oppilaitos. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnon mukaan KAMK on yksi Suomen menestyksekkäimmistä ammattikorkeakouluista. KAMKin tutkimukset ja hankkeet ovat kansainvälisiä ja pohjaavat saumattomaan yhteistyöhön, sekä niiden parissa työskentelee useita alan erityisasiantuntijoita.

KAMKin rooli MetalBoost-projektissa on toimia yhtenä hankkeen pääkumppaneista ja auttaa ratkaisemaan Kainuun metallialan työvoimapulaongelmaa.

Lisätietoa: www.kamk.fi

Kainuun ammattiopisto KAO
Kainuun ammattiopistossa (KAO) järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Perustehtävän, ammatillisen koulutuksen vastuullisen järjestämisen lisäksi, toimimme aktiivisesti elinkeinoelämän kehittämiseksi ja kasvualojen tukemiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Koulutusliikelaitos kehittää KAOn toimintaa sekä ulkopuolisella että sisäisellä rahoituksella. Kehittämistoimintamme tarkoituksena on tukea oppilaitosten ja organisaation perustehtävää ”Tarjoamme kaikille mahdollisuuden osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja oppimiseen”. Suurin osa koulutusliikelaitoksen kehittämistoiminnasta tapahtuu ulkopuolisen rahoituksen avulla erilaisissa kehittämishankkeissa, joihin useimpiin sisältyy myös oppilaitoksen omarahoitusosuus.

Hankkeiden rahoittajia ovat mm. Karelia CBC -ohjelma, Pohjois-Pohjanmaan ELY ESR-hankkeissa, Kainuun ELY, Kainuun Liitto, Opetusministeriö (OKM) ja Opetushallitus (OPH). Kansainvälisyyshankkeissa rahoittaja on pääasiassa OPH:n Suomessa hallinnoima Erasmus+ -ohjelma.

Koulutusliikelaitoksessa toteutetaan vuositasolla ulkopuolisella rahoituksella 40-50 kehittämishanketta, joiden yhteisbudjetti on noin 4-5 miljoonaa euroa.

Lisätietoa: www.kao.fi 

Transtech Oy
Škoda Transtech on Pohjois-Euroopan johtava raitiovaunujen ja kaksikerroksisten vaunujen valmistaja sekä tärkeä vaativien konepajatuotteiden sopimusvalmistaja.
Škoda Transtechin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja tuotantolaitos Otanmäellä, Kainuussa, Pohjois-Suomessa. Yhtiön myyntikonttori ja huoltopalvelut sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Škoda Transtech toimittaa tällä hetkellä raitiovaunuja Helsinkiin ja Tampereelle. Škoda Transtech osallistuu myös nykyaikaisten raitiovaunujen toimittamiseen saksalaiselle Rhein-Neckar-Verkehr (rnv) kuljetusyhtiölle.

Vuonna 2018 Škoda Transtech möi kaksi Helsingin prototyyppiraitiovaunua saksalaiselle Schöneichelle ja vuonna 2019 kokonaan uuden ajoneuvon.
Škoda Transtech tukee Kajaanin Hokki -jääkiekkojoukkueen toimintaa.

Lisätietoa: www.skodagroup.com

Ennen vuoden 2023 maaliskuuta hankkeessa olivat mukana myös seuraavat toimijat Venäjän Karjalasta: Tekom Prof Ltd, Gapou RK Petrozavodskij avtotransportnyj Tekhnikum, Kostamuksen kaupunki, Kostamuksen polyteknillinen oppilaitos, ja AEM-technologies JSC Branch Petrozavordskmash.

 

Gennady Rykhov
Projektipäällikkö

Puh. +358 44 710 1122 
e-mail: gennady.rykhov@kamk.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu
PL 52 Ketunpolku 1, TIETO 1
FI-87101 Kajaani, Finland
www.kamk.fi