Arkistointi

Karelia ENPI CBC -hankkeiden arkistointi                       

EU-säädösten mukaisesti Karelia ENPI CBC -hankkeiden pääpartnereiden ja partnereiden on säilytettävä hankkeeseen liittyvä aineisto seitsemän vuoden ajan siitä päivästä laskien, jolloin Euroopan komissio maksoi ohjelman loppumaksun hallintoviranomaiselle. 

Karelia ENPI CBC -ohjelman loppumaksu maksettiin, ja ohjelma virallisesti suljettiin, lokakuussa 2019. Hankeaineisto, erityisesti raportit, kirjanpito, tositteet ja muut hankkeen talouteen liittyvät dokumentit, on siis säilytettävä 1.11.2026 saakka. Tämän päivän jälkeen dokumentit voidaan hävittää.

Hallintoviranomaisella ja muilla asiaankuuluvilla organisaatioilla on oikeus tarkastaa hankkeita myös niiden päättymisen jälkeen. 

Karelia CBC -hankkeiden arkistointi

Hallintoviranomaisella ja muilla asiaankuuluvilla organisaatioilla on oikeus tarkastaa hankkeita myös niiden päättymisen jälkeen. Arkistointivelvollisuuden päättymispäivä ilmoitetaan, kun se on tiedossa.