2021-2027

Karelia rajanylittävän yhteistyön ohjelman ohjelmointi aloitettiin huhtikuussa 2020. Ohjelmointikomitean ensimmäinen kokous oli ohjelmakaudella 2021-2027 toteutettavan ohjelman valmisteluprosessin ensimmäinen askel.

Ohjelmointikomitea päättää ohjelman strategiasta. Strategiaa valittaessa Euroopan komission politiikkatavoitteita verrataan  alueellisiin tarpeisiin, ja niihin nähden tarkoituksenmukaisimmat tavoitteet valitaan ohjelman lähtökohdiksi. Sidosryhmät osallistetaan strategiatyöhön tilaisuuksissa ja kuulemisissa. 

Ohjelman julkinen kuuleminen on käynnissä 27.9.-27.10.2021.

Ohjelma-asiakirja on tarkoitus toimittaa Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 loppuun mennessä.