Kuinka kehittäisimme Arctic Awards -kilpailua?

Submitted by Henna on 01.07.2021 - 11.02

Tänä vuonna Arctic Awards -kilpailu on tauolla. Kilpailun järjestävät ohjelmat - Interreg Nord, Botnia-Atlantica, ja Pohjoinen periferia ja arktinen, sekä Karelia ja Kolarctic CBC -ohjelmat - käyttävät ajan hyödykseen arvioimalla aiempien vuosien kokemuksia ja kehittämällä uusia ideoita tuleviin vuosiin. Toivomme sinun osallistuvan tähän prosessiin ja kertovan mahdollisista kilpailukokemuksistasi, ja ennen kaikkea tulevaisuudentoiveistasi. 

Arctic Awards -kilpailu on järjestetty vuosittain vuodesta 2017 saakka. Kilpailun tarkoituksena on nostaa esille arktisen alueen näkökulmasta merkittäviä hankkeita. Viime vuosina kilpailu on kiinnostanut myös organisationaalisia sidosryhmiä kuten artktisten alueiden euroedustajia ja Euroopan komissiota.

Olemme avanneet verkkokyselyn palautten ja kokemusten keräämiseksi kaikilta arktiseen yhteistyöhön osallistuvien ohjelmien rahoittamilta hankkeilta. Toivomme kaikkien hankepartnereiden vastaavan kyselyyn riippumatta siitä onko kilpailu tuttu vai kuuletteko siitä nyt ensimmäistä kertaa. Toivomme uusien ideoiden kehittävän kilpailua entistä vetovoimaisemmaksi ja samalla lisäävän arktisten ohjelmien ja niiden rahoittamien hankkeiden näkyvyyttä.

Vastaa kyselyyn täällä: https://www.surveymonkey.com/r/ArcticAward