Ympäristöarviointi

Karelia-ohjelman valmistelun yhteydessä laaditaan ympäristöarviointi. Arviointityö on aloitettu joulukuussa 2020.

Palautetta ohjelman ympäristövaikutuksista voi toimittaa postitse Pohjois-Pohjanmaan liittoon (Sepänkatu 20, 90100 Oulu) tai sähköpostitse (kareliacbc@kareliacbc.info).