KEEP

KEEP tietokanta sisältää tiedot kaikista Euroopan unionin rahoittamista rajanylittävän yhteistyön hankkeista, pitäen sisällään sekä sisä- että ulkorajaohjelmat. Tietokanta sisältää 2000-2006, 2007-2013 ja 2014-2020 -ohjelmakaudet.

Tietokantaa ylläpitää Euroopan komission tuella INTERACT ohjelma. Interreg ja ENPI/ENI -ohjelmat toimittavat tiedot hankkeista Interactille.