Ohjelmahallinto

Hallintoviranomainen

Hallintoviranomainen huolehtii ohjelman toimeenpanosta. Se vastaa hankkeiden valintaprosessista ja allekirjoittaa tukisopimukset. Hallintoviranomainen valvoo ja monitoroi hankkeiden toteuttamista, maksaa tuen hankkeille ja valvoo niiden varojen käyttöä. Hallintoviranomainen vastaa myös ohjelman tiedottamisesta ja näkyvyydestä.

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Sivutoimipiste

Petroskoin sivutoimipiste avustaa hallintoviranomaista venäjänpuoleisella ohjelma-alueella.

Seurantakomitea (monitoring committee)

Seurantakomitea seuraa ja valvoo ohjelman toteutusta ja vahvistaa hankevalinnat.

Seurantakomiteassa on kymmenen jäsentä: kaksi keskushallinnon  ja kolme aluetason edustajaa molemmista maista.

Valintakomitea

Valintakomitea avustaa seurantakomiteaa hankkeiden arvioinnissa. Seurantakomitea tekee päätökset rahoitettavista hankkeista valintakomitean arvioinnin perusteella.

Valintakomitean jäsenet ovat kansallisen ja alueellisen tason edustajia Suomesta ja Venäjältä.